Funktionsnedsättning

I Norrtälje finns följande insatser för dig som har en funktionsnedsättning. Dina föräldrar eller närstående måste själva ansöka om de insatser du har behov av. Det gör du hos någon av våra biståndshandläggare. Handläggarna gör sedan en prövning om nedsättningen är tillräckligt omfattande och varaktig.

När du fått ditt beslut kommer vi tillsammans med dig att ta fram en plan hur insatsen ska se ut. Undantaget är Habiliteringen på Vårdbolaget Tiohundra AB, där du och din familj/närstående även kan ansöka direkt. 

De här insatserna finns:

 • Habilitering, råd  stöd och behandling för barn och unga 
 • Avlösarservice
 • Boende barn
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse och sommarkoloni för barn
 • Korttidstillsyn för barn över 12 år
 • Ledsagarservice
 • Personlig Assistans LASS/LSS

Utöver ovanstående insatser finns även annat stöd som kan behövas för att du ska klara vardagen:

 • Arbetskonsulent
 • Bostadsanpassning 
 • Hjälpmedel
 • Färdtjänst 
 • Överförmyndare

Till höger på sidan finner du kontaktvägar, mer information och länk till  vård- och omsorgsgivaren. 

Målgrupp:Barn och unga