Norrtälje Habiliteringscenter

Vad erbjuder Norrtälje habiliteringscenter?

I Norrtälje kommun finns ett habiliteringscenter i Norrtälje stad. Habilitering innebär att främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga och/eller att kunna behålla sina färdigheter. Habiliteringen är till för dig som har varaktiga funktionsnedsättningar som till exempel:

  • Utvecklingsförsening/Utvecklingsstörning
  • Motoriska svårigheter eller rörelsehinder
  • Autism, autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom
  • Förvärvad hjärnskada
  • Dövhet eller grav hörselskada hos teckenspråkig
  • Dövblindhet
  • Flerfunktionsnedsättning

Barn och ungdom

Habilitering för barn handlar om att se till hela livssituationen så den blir så bra som möjligt. Råd, stöd och behandling ges för att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande hos barnen och deras familjer. Du ansöker via en LSS-handläggare.

 

Vuxna och äldre

Vuxna över 18 år söker själv eller med hjälp av anhörig, god man eller annan stödperson habiliteringsinsatser. Det kan handla om till exempel råd och stöd, hjälpmedelsbedömning, samtalsstöd eller anhörigstöd. 

 

Mer information samt öppettider och kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan. Där finner du även kontaktuppgifter till vård- och omsorgsgivaren.

Målgrupp:Barn och unga

Relaterad information