Handikappkonsulent

Handikappkonsulentens uppgifter: 

  • Medverkar i olika frågor som rör människor med funktionsnedsättningar och fungerar som kontaktperson och rådgivare mellan handikapporganisationerna och kommunala verksamheter.
  • Arbetar med tillgänglighetsfrågor vid planering av byggnader och att få utemiljön tillgänglig och framkomlig för personer med funktionsnedsättning.
  • Handikappkonsulenten är också sekreterare i handikapprådet och i det kommunala pensionärsrådet.

Viktiga frågor

Fokus måste sättas på de brister som hindrar människor med funktionsnedsättningar från att delta i samhällslivet på lika vilkor.
Brister finns i våra ute- och inomhusmiljöer och inom våra olika samhällsområden som information, arbete, kommunikation och utbildning.

Relaterade sidor
 

Handikapprogram för Norrtälje kommun

Kommunala handikapprådet (KHR)

Till höger på sidan finner du kontaktuppgifter till vår handikappkonsulent.

 

Målgrupp:Barn och unga