Verksamheter LSS

I Norrtälje kommun erbjudes följande verksamheter inom LSS för barn och unga

 

Barnboenden

Solbacka barn- och ungdomsboende

Vårsolens barn och ungdomsboende

 

Korttidsboende

Baldershus

Solskenet

Regnbågen

 

Fritids

Fritids LSS

 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ansvarar för driften av LSS-verksamheterna och bemannas av TioHundra AB.

 

Målgrupp:Barn och unga