Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) erbjuder ett antal mottagningar och insatser när det gäller frågeställningar runt den psykiska hälsan hos barn, ungdom och unga vuxna.

  • BUP-mottagning
  • BUP Kärnan
  • Mini-Maria
  • Beroenderådgivning

Mer information hittar du under relaterad information och under vård- och omsorgsgivare till höger på sidan.

Målgrupp:Barn och unga

Relaterad information