Logoped

Logopeder arbetar med olika former av kommunikationssvårigheter på grund av språk-, röst- eller talstörning, gör bedömningar, ger information/råd och behandlingsinsatser samt förskriver kommunikationshjälpmedel. Logopeder har även kunskaper kring svaljfunktion  och ätande.

I Norrtälje kommun har vi vårdval barnlogoped , det innebär att du kan välja välja fritt bland de vårdgivare som finns.

Under relaterad information till höger kan du läsa mer om vad det innebär. Remiss krävs

Ort
Hallstavik
Norrtälje
Målgrupp:Barn och unga

Relaterad information