Nyhetsbrev från nämnden

Utöver den samlade informationen som finns på Vårdgivarguiden kompletterar vi med ett nyhetsbrev, SON-nytt. Nyhetsbrevet riktar sig  till alla vård- och omsorgsgivare som har avtal med  Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun.

SON-nytt kommer ut efter varje sammanträde med Sjukvårds- och omsorgsnämnden. I nyhetsbrevet finns dels en sammanfattning av de ärenden som tas upp på nämnden samt löpande verksamhet som bedrivs på bland annat Sjukvårds- och omsorgskontoret. Vi berör även olika samverkansprojekt samt kampanjer med HSF och 1177Vårdguiden.

Under relaterad information till höger på sidan finner du nyhetsbreven från nämnden.

Kontakt

Kontakt Björn Olsén
Norrtälje kommun
Kommunstyrelsekontoret
Näringsliv och kommunikation

Relaterad information