Utbildningar och seminarier

Sjukvårds- och omsorgskontoret arrangerar flera seminarier och utbildningar som vänder sig till vård- och omsorgsgivare. Mer om vilka det är kan du se under rubrikerna till vänster på den här sidan. Ibland annonseras även seminarier och konferenser som andra anordnare genomför. Här presenteras också aktuella utbildningar som kontoret har ett engagemang eller intresse i.