Tillfällig vistelse i Norrtälje kommun

13 maj 2016 | Kontoret

Hemtjänst
Om du vistas tillfälligt i Norrtälje kommun till exempel i din sommarbostad och du behöver hemtjänst ska du kontakta din hemkommun. Din hemkommun gör en prövning. Sen kontaktar din hemkommun Norrtälje kommun. Handläggarna i Norrtälje kommun behöver ha in beslutet om hemtjänst från din hemkommun helst 30 dagar innan din vistelse påbörjas.

Hjälpmedel
Är du i behov av hjälpmedel eller hjälp med mediciner/stödstrumpor med mera ska du kontakta din husläkare eller arbetsterapeut i din hemkommun. Din läkare eller arbetsterapeut ansvarar för att planera din eventuella hemsjukvård och dina hjälpmedel under din vistelse i Norrtälje kommun. Har du redan hjälpmedel ansvarar du för att ta med dessa till adressen där du kommer vistas tillfälligt.

Kundval
Om inte något kundval har gjorts och inte står med i beställningen av insatser under tillfällig vistelse, så utses utföraren enligt gällande turordningslista.

 • 15 feb 2017 | Kontoret

  Störningarna i trygghetslarmet är nu lösta

 • 01 nov 2016 | Kontoret

  Förändringar i syncentralverksamheten

  Syncentralens uppdrag är att ge personer med synnedsättning goda förutsättningar att klara sitt dagliga liv och att öka livskvaliteten och självständigheten. Verksamheten drivs idag i Stockholms läns sjukvårdsområdes regi som har erbjudit verksamhet en dag per vecka i Norrtälje.
 • 17 okt 2016 | Kontoret

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje flyttar till Rubingatan 2

 • 28 sep 2016 | Kontoret

  Balansera mera

  Mellan den 3 och 9 oktober 2016 pågår en nationell kampanj Balansera mera som samordnas av Socialstyrelsen. Under veckan får du på flera ställen i Norrtälje kommun tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen. Årets tema är mat, motion och mediciner.
 • 27 sep 2016 | Kontoret

  Badbassängen på RoS avstängd

  Efter en rutinbesiktning av liftarna i badbassängen på Roslagens sjukhus i Norrtälje underkändes liftarna. Badbassängen är nu stängd tills vidare på grund av detta. TioHundra AB ansvarar för driften av bassängen och liftarna, och hoppas kunna öppna badbassängen så snart som möjligt igen.
 • 12 sep 2016 | Kontoret

  Nu flyttar vi till norrtalje.se

  Under hösten kommer sidorna på kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes webbplats tiohundraprojektet.se att flyttas över till norrtalje.se. Sidan tiohundraprojeketet.se kommer att läggas ner. Det innebär att du under en period kommer bli länkad både till tiohundraprojektet.se och norrtalje.se. Vi hoppas att du har överseende med detta och att du hittar rätt information ändå.
 • 09 sep 2016 | Kontoret

  Ungdomsmottagning öppnar i Hallstavik

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har beslutat att öppna en ungdomsmottagning i Hallstavik. Verksamheten kommer drivas av TioHundra AB och vara en filial till ungdomsmottagningen i Norrtälje kommun. Ungdomsmottagningen beräknas öppna i slutet av året. Verksamheten kommer ligga i nära anslutning till skolorna i Hallstavik.
 • 09 sep 2016 | Kontoret

  Trygg och säker hemgång i Norrtälje

  Sedan en tid tillbaka startade kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje projektet Trygg och säker hemgång i Norrtälje.Syftet med projektet är att tillsammans med alla utförare av vård och omsorg i Norrtälje kommun utveckla en trygg och säker hemgång för patienter som kommer hem från en sjukhusvistelse.
 • 01 sep 2016 | Kontoret

  Skolstart och högsäsong för huvudlöss

  Det är stört risk att få huvudlös under sommaren. När skolterminen börjar finns det risk att lössen sprids. Huvudlössen sprids genom kontakt hår mot hår. För att bli av med huvudlössen är det viktigt att alla som kan vara smittade blir undersökta, så att alla som blivit smittade behandlas samtidigt. På 1177 Vårdguiden kan du läsa om råd och hjälp om hur du upptäcker huvudlöss och vilka behandlingar du kan göra själv.
 • 19 aug 2016 | Kontoret

  Getingsommar

  Den här sommaren tycks det ha varit fler getingar än vanligt. På 1177.se kan du läsa kvalitetssäkra och medicinskt granskade råd om getingstick.
 • 12 aug 2016 | Kontoret

  Roslagen Pride

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje deltar i Roslagen Pride. Hoppas vi ses där! Läs mer om Roslagen Pride den 13 augusti.
 • 29 jun 2016 | Kontoret

  Nytt från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

  I nyhetsbrevet från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kan du läsa om aktuell information om hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun. Nyhetsbrevet riktar sig till utförare och vårdgivare i Norrtälje kommun.
 • 20 jun 2016 | Kontoret

  Ny hemsida för sjukresor lanseras 22 juni

  För utförare som bokar sjukresor.Den 22 juni kommer Trafikförvaltningen att lansera en ny hemsida för sjukresor med helt nytt utseende. Den nya hemsidan för Sjukresor kommer att likna Färdtjänstens nya hemsida och SL.se i färg och design. Se Färdtjänstens nya hemsida.
 • 16 jun 2016 | Kontoret

  Aktuella driftstörningar i Sjukresesystemet

  Till utförare som använder Sjukresesystemet (SRS). Sedan den 7 juni har det förekommit driftstörningar i systemet och för Mina Sidor på Färdtjänstens hemsida. Problemet beräknas vara löst den 22 juni.
 • 15 jun 2016 | Kontoret

  Nu finns studien om äldrekollo ute

  Under sommaren 2015 besökte tre forskare sommarkollot för äldre i Norrtälje på Björkgården.
 • 15 jun 2016 | Kontoret

  Fullt på äldrekollot i sommar

  Nu är alla platser till äldrekollot i sommar slut. Det har varit ett stort intresse för äldrekollot i år. Vi hoppas att årets deltagare kommer få en fantastisk vistelse på äldrekollot i sommar. Har du frågor om äldrekollot kontakta Monika Henriksson på 0175- 25 702.
 • 14 jun 2016 | Kontoret

  Läget i förlossningsvården

  Första veckan i juni födde 575 gravida kvinnor barn i länet och togs om hand av någon av de sex förlossningsenheterna.
 • 10 jun 2016 | Kontoret

  Om du blir fästingbiten

  1177 Vårdguidens telefonrådgivning tar emot allt fler samtal om fästingbett. Förra veckan inkom närmare tusen samtal till 1177 Vårdguiden om fästingbett, vilket är en markant ökning jämfört med tidigare veckor.
 • 08 jun 2016 | Kontoret

  Kommunalförbundet inspirerar andra kommuner till e-Hemtjänst

  I dag föreläste kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om e-Hemtjänst på Väddö Vårdcentral för en delegation från Östergötland. Projektledaren Kerstin Stambert presenterade arbetet med e-Hemtjänst i Norrtälje kommun.
 • 07 jun 2016 | Kontoret

  Väntar du barn?

  I vårt län finns sex förlossningskliniker.Som blivande förälder ska man prata med sin barnmorska och få veta på var det finns plats den vecka det är beräknat att man ska föda. Barnmorskan har överblick över hur många som vill föda på de olika förlossningsenheterna. Av säkerhetsskäl går det bara välja bland de förlossningsenheter som har plats den vecka förlossningen är beräknad.
 • 27 maj 2016 | Kontoret

  Vårdpersonal ska ha skydd mot mässling

  I början av året fasställdes riktlinjer för skydd mot mässling för all personal som arbetar inom vård och omsorg. Riktlinjerna innebär att varje arbetsgivare ska identifiera vilka anställda, födda 1960–1980, som kan vara oskyddade mot mässling och erbjuda dem som inte har skydd vaccination.
 • 20 maj 2016 | Kontoret

  Många deltagare på branschrådet i onsdags

  Många av Norrtälje kommuns utförare och vårdgivare deltog med stort intresse på onsdagens branschråd. På branschrådet presenterade Maria Pettersson från Inera, journal via nätet. I dag är det ett flertal landsting i Sverige som är anslutna till systemet journal via nätet. Stockholms län planerar att ansluta sig under 2016.
 • 18 maj 2016 | Kontoret

  Nytt från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

  I nyhetsbrevet från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kan du läsa om aktuell information om hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun. Nyhetsbrevet riktar sig till utförare och vårdgivare i Norrtälje kommun.
 • 13 maj 2016 | Kontoret

  Seminarium om våld mot älder - utmaningar och framgångar

  Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om våld mot äldre - utmaningar och framgångar den 2 juni 2016. Seminariet vänder sig till dig som är beslutsfattare inom äldreomsorgen i Stockholms län.
 • 12 maj 2016 | Kontoret

  Öppet hus på Rödakorsgården

  Välkommen till öppet hus på Rödakorsgården i Norrtälje! Öppet hus riktar sig till dig som är anhörigvårdare under 2015/2016. Ta med dig din anhörige och ät lunch eller fika på Rödakorsgården. Vissa av dagarna finns möjlighet att följa med på utflykter. Kostanden är 50 kr per dag.
 • 09 maj 2016 | Kontoret

  Hudmottagningen på Norrtälje sjukhus stänger tillfälligt

  Hudmottagningen på Norrtälje sjukhus stänger den 16 juni och kommer att vara stängd i väntan på rekrytering av ny hudläkare. Hudmottagningen stänger i samband med att sjukhusets enda hudläkare slutar vid midsommar. Därför har mottagningen för närvarande ingen möjlighet att ta emot nya remisser. De patienter som regelbundet besöker hudmottagningen kommer att få information från mottagningen om var de fortsättningsvis ska få sin behandling. Nya patienter kommer i första hand att remitteras till hudkliniker i norra Stockholm.
 • 02 maj 2016 | Kontoret

  Meddelande till fastighetsägare angående sotning

  Räddningstjänsten har fått vetskap om att fastighetsägare i Norrtälje kommun har kontaktats av företag som erbjuder sotning/rengöring av imkanal.
 • 26 apr 2016 | Kontoret

  Forskning om sommarkollo för äldre

  Under sommaren 2015 besökte tre forskare sommarkollot för äldre i Norrtälje på Björkgården. Äldrekollot i Norrtälje kommun var ett av tio äldrekollon i forskningsprojektet. Sommarkollot för äldre arrangeras av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje tillsammans med frivilliga och riktar sig till dig som bor i Norrtälje kommun. För mer information om sommarkollo för äldre kontakta Monica Henriksson på 0175-257 02.
 • 18 apr 2016 | Kontoret

  Patienter utsatta för bedrägeriförsök

  På kort tid har bedrägeriförsök med liknande tillvägagångssätt utförts i länet. Personer som har utgett sig för att vara läkare har erbjudit patienter medicin som inte finns och försökt lura till sig stora belopp.
 • 13 apr 2016 | Kontoret

  Ny rutin vid val av förlossningsenhet

  Nu sätts en maxkapacitet per vecka som avgör hur många som kan välja en viss förlossningsenhet. Det betyder att blivande föräldrar kan välja mellan någon av de enheter som har plats att ta emot istället för att välja en där maxkapaciteten är nådd.
 • 12 apr 2016 | Kontoret

  Ny regel om bemanning för särskilt boende i socialtjänstförordningen

  Den nya bestämmelsen förtydligar vilken bemanning som ska finnas på särskilt boende för äldre. Bestämmelsen träder i kraft den 15 april 2016.
 • 11 apr 2016 | Kontoret

  Välkommen på drop-in kväll om anslutning till e-frikort

  Stockholms läns landsting bjuder in till drop-in kväll där de erbjuder stöd för anslutning till e-frikort elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. Drop-in kvällarna riktar sig till mindre, privata vårdgivare.
 • 11 apr 2016 | Kontoret

  SLL släpper första rapporten om vården under sommaren

  Stockholms läns landsting arbetar för att säkra en god kapacitet i vården under sommaren pågår genom nära samarbete mellan Stockholms läns landsting, länets kommuner och andra aktörer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm rapporterar regelbundet om hur arbetet fortskrider. Nu publiceras första rapporten om vården sommaren 2016.
 • 08 apr 2016 | Kontoret

  Nytt från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

  I nyhetsbrevet från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kan du läsa om aktuell information om hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun. Nyhetsbrevet riktar sig till utförare och vårdgivare i Norrtälje kommun.
 • 04 apr 2016 | Kontoret

  Intresseanmälan till sommarkollo för äldre

  Nu kan du göra intresseanmälan till sommarkollo för äldre 2016. Sommarkollot riktar sig till dig som bor i Norrtälje kommun.
 • 30 mar 2016 | Kontoret

  Finsta Gård Förenade Care AB i Norrtälje stänger

  Finsta Gård Förenade Care AB i Norrtälje upphör på egen begäran och har intagningsstopp från och med 14 mars 2016.
 • 14 mar 2016 | Kontoret

  Inbjudan till en dag om Våld i nära relation

  Den 16 mars bjuder Trygg i Norrtälje in till föreläsningar om våld i hemmet och hedersrelaterat förtryck och våld. I samband med föreläsningarna finns representanter från organisationer som arbetar med våld i nära relation i Norrtälje. Du får möjlighet att ställa frågor och få information på plats. Klicka på läs mer för att komma till anmälan.
 • 08 mar 2016 | Kontoret

  Nytt från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

  I nyhetsbrevet från kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kan du läsa om aktuell information om hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.
 • 08 mar 2016 | Kontoret

  Seniordagen i Hallstavik

  Måndagen den 14 mars anordnas seniordagen i Hallstavik klockan 11.00-15.00. Dagen riktar sig till dig som är äldre och som vill ta del av information som berör dig som äldre i kommun. Det är drop-in och fri entré under hela dagen.
 • 24 feb 2016 | Kontoret

  Högmarsö färjan är inte i drift mellan 11-29 april

  Högmarsö färjan är ur drift från och med 11 april klockan:07.45 och åter i drift från och med 29 april klockan:16.15. Leden kommer trafikeras med passbåt för persontransport enligt gällande turlista.
 • 23 feb 2016 | Kontoret

  Informationsmöte i Norrtälje om e-frikort

  Informationsmöte för utförare gällande e-frikort onsdagen den 2 mars klockan 10-12, Norrtäljesalen, Kommunhuset i Norrtälje.
 • 11 feb 2016 | Kontoret

  Seniordagarna i Rimbo

  Måndagen den 15 februari anordnas seniordagen i Rimbo klockan 11.00-15.00. Dagen riktar sig till dig som är äldre och som vill ta del av information som berör dig som äldre i kommun. Det är drop-in och fri entré under hela dagen.
 • 02 feb 2016 | Kontoret

  Informationsmöte om e-frikort

  Välkommen på informationsmöte om elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort, e-frikort. Mötet riktar sig till mindre vårdgivare, utan lokala införandeprojekt.
 • 19 jan 2016 | Kontoret

  Välbesökt Seniordag

  Många besökare deltog vid invigningen av Seniordagarna
 • 08 jan 2016 | Kontoret

  Välkommen till Seniordagarna 2016

  Seniordagarna uppmärksammar äldres situation, inspirerar till sådant som främjar hälsa och livskvalitet. Välkommen till öppningen av seniordagarna den 18 januari kl:11.00 i Folkets Hus i Norrtälje.
 • 05 jan 2016 | Kontoret

  Förändringar i patientavgifter 2016

  Vid årsskiftet blir öppen hälso- och sjukvård avgiftsfri för personer som är 85 år eller äldre.
 • 18 dec 2015 | Kontoret

  Om e-frikort

  Här listas några punkter som beskriver hur e-frikortstjänsten ska fungera och de viktigaste förändringarna som sker i samband med att e-frikort införs.
 • 05 nov 2015 | Kontoret

  Ansökningar till Riksfärdtjänst inför julen 2015

  Nu är det dags att boka resor som ske under perioden 22-27 december.
 • 13 okt 2015 | Kontoret

  Välbesökt inspirationsdag

  Rapport från inspirationsdagen med perspektiv på existentiell hälsa 6 oktober 2015 på Campus Roslagen.
 • 05 okt 2015 | Kontoret

  Offentligt sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet 15/10

  Rådet informerar och behandlar aktuella frågor inom vård och omsorg. Välkommen!

 • 11 sep 2015 | Kontoret

  Härliga sommardagar med nya och gamla vänner på äldrekollo

  För tolfte året anordnade Sjukvårds- och omsorgskontoret Roslagsmodellens sommarkollo för äldre på Björkögården. Under två perioder om sju dagar har 40 personer av Norrtälje kommuns äldre haft underbart härliga dagar vid Roslagens idylliska kustband.
 • 01 sep 2015 | Kontoret

  Offentligt sammanträde med Rådet för funktionshinder

  Välkommen till kommunhuset 16/9 klockan 13.00.
 • 06 aug 2015 | Kontoret

  Lugn & Ro vårdcentral Campus stänger sin verksamhet

  Lugn & Ro vårdcentral Campus (f.d. Roslagshälsan) på Kaserngatan 1 i Norrtälje stänger sin verksamhet. Vårdcentralen har sin sista öppetdag den 14 augusti 2015.
 • 08 maj 2015 | Kontoret

  Ny valbar vårdgivare för ASiH

  Från och med 1 maj har Norrtälje kommun ytterligare en valbar vårdgivare för avancerad sjukvård i hemmet, ASiH.   De heter ASiH Norrtälje och drivs av företaget Legevisitten AB som har motsvarand...
 • 05 mar 2015 | Kontoret

  Iréne Johansson - ny MAS på Sjukvårds- och omsorgskontoret

  Den 9 mars börjar vår nya medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).
 • 11 feb 2015 | Kontoret

  Dags att anmäla intresse för sommarkollo för äldre 2015

  För tolfte året anordnas sommarkollo för er äldre på Björkögården. Kollot är i år 13/8-26/8.
 • 09 dec 2014 | Kontoret

  Välkommen till Anhörigcenter!

  Från 13 januari 2015 Öppet hus Anhörigcenter, Ros omsorg och service, Hamnvägen 12 Norrtälje tisdagar och onsdagar kl. 13 – 16. Läs mer här om anhörigstöd.
 • 05 dec 2014 | Kontoret

  Avgift för transport av avlidna

  Från och med 2015-01-01 gäller en ny avgift för transport av avlidna från särskilt boende för äldre/korttidsplats.
 • 10 nov 2014 | Kontoret

  Lägesrapport ebola-relaterade frågor

  Stockholms läns landsting samordnar nu det ebola-relaterade arbetet.
 • 28 okt 2014 | Kontoret

  Årets influensakampanj har inletts

  Årets vaccinationskampanj mot säsongsinfluensan har startat. Vaccinationsperioden pågår till och med den 28 februari 2015.
 • 22 okt 2014 | Kontoret

  Till vård- och omsorgsgivare i Norrtälje

  En ny patientlag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 22 okt 2014 | Kontoret

  Ebola - Information till sjukvårdsmottagningar

  Information till vård- och omsorgsgivare via vårdgivarguiden.
 • 14 maj 2014 | Kontoret

  Till vård och omsorgsgivare i Norrtälje

  SON nytt för april är ute, i nyhetsbrevet kan du bland annat ta del av de ärenden som togs upp på Sjukvårds- och omsorgsnämndens sammanträde.
 • 24 mar 2014 | Kontoret

  Fler har smittats av bakterien listeria i Sverige

  Nu har två personer till smittats av bakterien listeria i Sverige och totalt har 30 personer insjuknat sedan i höstas. Folkhälsomyndigheten vill nu att gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar undviker mat där bakterien kan finnas.
 • 17 mar 2014 | Kontoret

  Vaccinera ditt barn mot rotavirus!

  Bor du i Stockholms län, har barn som är född 1 mars 2014 eller senare och vill vaccinera ditt barn, då är du välkommen till oss. Vid den första dosen ska barnet vara minst sex veckor gammalt. Va...
 • 11 mar 2014 | Kontoret

  6000 svenskar får tarmcancer varje år

  Trots att tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige är den relativt okänd - där 6000 svenskar drabbas varje år. Därför uppmärksammas tarmcancern med en egen månad – tarmcancermånaden.
 • 10 mar 2014 | Kontoret

  Sommarkollo för äldre 2014!

  Äldrekollo är till för dig som har en lättare funktionsnedsättning eller är ensam!
 • 12 feb 2014 | Kontoret

  Nya fall av mässling i Sverige

  Den senaste månaden har fem fall av mässling rapporterats på olika platser i Sverige, uppger Folkhälsomyndigheten. Mässling är en allvarlig sjukdom som ger utslag och feber och smittar mycket lätt. Om du misstänker att du eller någon i din omgivning har mässling, kontakta 1177.
 • 10 feb 2014 | Kontoret

  Vill du vara med och utveckla cancervården?

  Har du eller någon du känner drabbats av cancer? Ta chansen och var med och påverka utvecklingen av cancervården i regionen! Onsdagen den 19 februari, klockan 16.00-18.00 bjuder Regionalt cancercentrum, Stockholm-Gotland för andra året in till Rådslag Cancer. Platsen är World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 alternativt Kungsbron 1, rum Atlanta.
 • 15 jan 2014 | Kontoret

  Norrtälje sjukhus öppet som vanligt efter tisdagskvällens brand

  Under tisdagskvällen startade en kabelbrand i en administrativ lokal i den gamla delen av Norrtälje sjukhus. Ingen har kommit till skada, men rökutvecklingen till följd av branden medför att viss röklukt kan kännas i entréhallen och i andra delar av sjukhuset under dagen.
 • 13 jan 2014 | Kontoret

  Ny husläkarmottagning öppnar i Norrtälje kommun

  Den nya husläkarmottagningen som drivs av Lugn och Ro AB ligger på Stora Brogatan 12 i Norrtälje och öppnar den 15 januari.
 • 27 dec 2013 | Kontoret

  Nya patientavgifter i vården 2014

  Det blir billigare att gå till kiropraktorn, du får högkostnadskortet stämplat även om du betalar på faktura och avgiften höjs om du uteblir från besöket på hjälpmedelscentralen. Läs mer om de avgifter som förändras under 2014.
 • 23 dec 2013 | Kontoret

  Vårdens öppettider i jul nyår

  Många röda dagar efter varandra betyder långledigt för de flesta norrtäljebor. Men sjukvården tar inte helgledigt. De flesta husläkarmottagningarna har ordinarie öppettider på vardagarna under jul och nyår. Kvällar och helger kan du kontakta husläkarjouren. Akutsjukvården, geriatriken för de äldre och psykiatrin har öppet hela helgerna. 1177 Vårdguiden hjälper till att hitta rätt vård i Norrtälje och länet i övrigt under långhelgerna.
 • 23 dec 2013 | Kontoret

  För vård- och omsorgsgivare

  Nu kan du ladda ner Sjukvårds- och omsorgskontorets nyhetsbrev som vänder sig till alla vård- och omsorgsgivare i Norrtälje kommun, SON-nytt.
 • 06 dec 2013 | Kontoret

  För vård- och omsorgsgivare

  Nu kan du ladda ner Sjukvårds- och omsorgskontorets nyhetsbrev som vänder sig till alla vård- och omsorgsgivare i Norrtälje kommun, SON-nytt.
 • 27 nov 2013 | Kontoret

  Nytt initiativ av ska minska spridningen av hiv

  Just nu pågår för första gången European HIV testing week, i Sverige kallar "Europeiska hivtestningsveckan". Målet är att göra fler människor medvetna om sin hivstatus och minska antalet sena hivdiagnoser genom att kommunicera fördelarna med hivtestning.
 • 05 nov 2013 | Kontoret

  Nu har Sveriges största vårdtjänst skapats

  1177 gick igår samman med Vårdguiden. Därmed har den nya tjänsten 1177 Vårdguiden skapats. Med 200 000 dagliga besökare på webb och telefon så blir det Sveriges största tjänst för information, råd och vägledning till rätt hälso- och sjukvård.
 • 28 okt 2013 | Kontoret

  Tillhör du en riskgrupp - vaccinera dig gratis mot årets influensa

  Mellan 15 oktober 2013 och 28 februari 2014 kan du som är född 1948 eller tidigare, är gravid eller har en kronisk sjukdom vaccinera dig gratis mot influensa på vårdcentraler och andra vaccinationsmottagningar. För gravida fortsätter erbjudandet att gälla fram tills influensaperioden börjar avta.
 • 25 okt 2013 | Kontoret

  Nya fakta förändrar attityden till hivsmittade

  Smittskyddsinstitutet har i en ny rapport kommit fram till att smittsamheten är mycket låg hos personer som har hiv och får behandling mot det. Smittskyddsinstitutet hoppas på att den nya kunskapen om den kraftigt minskade smittsamheten vid behandling, ska bidra till att samhället får en mer positiv inställning till de personer som idag lever med hiv.
 • 08 okt 2013 | Kontoret

  Deltapriset 2013

  Var med och rösta fram den fastighetsägare eller näringsidkare som bidrar med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i Norrtälje kommun.
 • 04 okt 2013 | Kontoret

  För utförare – Nytt nummer av SON-nytt finns nu utlagt på webben

  Som vanligt kan du läsa om de ärenden som togs upp på senaste sammanträdet med Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Vi informerar även om bland annat nya, om Sjukvårds- och omsorgskontorets nya beställarläkare och om Teknik- och hjälpmedelsmässan den 9 oktober i kommunhuset i Norrtälje, där bland annat Intraphone demonstrerar en ny app funktion för registrering.
 • 03 okt 2013 | Kontoret

  Teknik– och hjälpmedelsmässa

  Den 9 oktober bjuder årets anhörigdagar på en mässa och föreläsningar med spännande innehåll. Olika praktiska hjälpmedel demonstreras för att underlätta för personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Kommunalrådet Kjell Jansson inviger mässan klockan 10.00
 • 30 sep 2013 | Kontoret

  Vårdguiden och 1177 går samman

  I början av november går Vårdguiden ihop med den nationella motsvarigheten 1177 och blir 1177 Vårdguiden. Det innebär bland annat att du som bor i Stockholms län och behöver sjukvårdsråd får ett nytt nummer att ringa - 1177. Därmed blir det samma nummer för sjukvårdsrådgivning i hela Sverige. Du kommer att få prata med samma sjuksköterskor som tidigare – det enda som ändras är telefonnumret.
 • 24 sep 2013 | Kontoret

  Man behöver inte alltid antibiotika

  Nu är det förkylningstider igen. Många bakterier har med tiden utvecklat motståndskraft mot antibiotika, så kallad resistens. Du har ett bra immunförsvar. Var rädd om det. Använd mer av din egen kraft genom att undvika antibiotika när det inte behövs.
 • 17 sep 2013 | Kontoret

  Vård utomlands - ny lag

  Den 1 oktober 2013 börjar en ny lag gälla som ska göra det lättare för dig att söka vård inom EU. Har du fått vård i ett annat EU-land så ska du kunna få en ersättning från Försäkringskassan.
 • 06 sep 2013 | Kontoret

  Unga män i fokus under årets Klamydiamåndag

  Klamydiamåndagen infaller i år måndag den 9 september. I år är målet för den nationella kampanjen mot klamydia att män i åldern 20-24 år ska testa sig i stället för att söka svaret genom bilder på nätet.
 • 04 sep 2013 | Kontoret

  Ett tryggt byte på apotek - likvärdigt läkemedel till lägst pris

  Med hjälp av ett gemensamt framtaget informationsmaterial hoppas nu Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket på en mer samstämmig information - från ditt möte med läkaren till ditt besök på apoteket.
 • 03 sep 2013 | Kontoret

  1177 + Vårdguiden = sant

  Vårdguidens telefonnummer 08-320 100 byts till telefonnummer 1177. Det är samma sjukvårdsrådgivning med samma sjuksköterskor som tidigare – det enda som förändras är telefonnumret.
 • 02 sep 2013 | Kontoret

  Framflyttad uppstart för Jourläkar bilar i Norrtälje

  Den planerade uppstarten för jourläkarbilar den 1 september har flyttats fram och beräknas starta upp den 9 september.
 • 29 aug 2013 | Kontoret

  Ny möjlighet - Färdtjänsten i samarbete med mina vårdkontakter

  Nu har du möjlighet att fylla i din ansökan om färdtjänst på internet.När du ansöker om färdtjänst på nätet skickas ansökan direkt till färdtjänstutredaren i din hemkommun.
 • 28 aug 2013 | Kontoret

  Infektioner hos barn - hur undviker jag smittspridning på förskolan

  Snart är hösten här och då sprids diverse sjukdomar och smittor mycket lätt. Barnen på förskolan leker tätt tillsammans och är inte ute lika mycket som under den ljusare delen av året. Att barn därför oftare blir sjuka än när de endast vistas i hemmiljön är därför inte konstigt.
 • 27 aug 2013 | Kontoret

  Brand på HVB-hem i centrala Norrtälje

  En brand bröt under natten till tisdagen ut på Texte HVB-hem i centrala Norrtälje. På norrtalje.se kan du läsa mer om händelsen samt det åtgärder som vidtagits såhär långt.
 • 22 aug 2013 | Kontoret

  Välj själv var du vill söka vård

  I Norrtälje kommun har vi vårdval, det innebär att du kan välja fritt bland de vårdgivare och mottagningar som finns. För att ditt val ska bli enklare kan du jämföra olika mottagningar.
 • 19 aug 2013 | Kontoret

  Huvudlöss - så får du bort dem

  I samband med skolornas terminsstart brukar en ovälkommen gäst dyka upp, huvudlusen. Det är framförallt barn i förskole- och skolåldern som drabbas men även vuxna kan få löss.
 • 16 aug 2013 | Kontoret

  Ditt blod behövs

  Nu återvänder de flesta till jobb och skolor vilket innebär att även sjukvården återgår till vardagsrutiner. Inför höstens planerade operationer och organbyten behöver vi ha välfyllda blodlager för att möta behovet av blod.
 • 16 aug 2013 | Kontoret

  Jourläkarbil för hembesök startar upp den 1 september

  Behöver du träffa en läkare men har svårt att ta dig hemifrån kan du få ett hembesök av en jourläkare. Jourläkarna är bilburna och gör hembesök på kvällar, nätter och helger, när vårdcentralen har stängt.
 • 13 aug 2013 | Kontoret

  Viktigt vaccinera sig inför pilgrimsresan Hajj

  Flera miljoner pilgrimer väntas till Mecka, i Saudiarabien, när vallfärden Hajj inleds i mitten av oktober. För den som planerar en pilgrimsresa är det viktigt att se över sitt vaccinationsskydd.
 • 13 aug 2013 | Kontoret

  Roslagsmodellens äldrekollo firar 10-årsjubileum lördagen den 17 augusti

  Det firar vi med en jubileumsdag "Hela livet ska levas" på Björkögården, Västra Edsvik, Väddö. Sjukvårds- och omsorgsnämndens vice ordförande Hans Andersson inviger dagen, Filippa Reinfeldt delar ut diplom och utställare finns på plats med en mängd aktiviteter. Konferencier Stefan Tangen.
 • 07 aug 2013 | Kontoret

  Vårdguiden - nummer 08-320 100 (Sjukvårdsrådgivning och allmän information)

  Första hjälpen är närmare än du tror. Vårdguiden på telefon svarar dygnet runt på frågor om vård och omsorg. Du kan få medicinska råd av erfarna sjuksköterskor, information om vårdmottagningar eller sjukvårdsrådgivning på andra språk. Samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal.
 • 07 aug 2013 | Kontoret

  Information till våra utförare - Enkät om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)

  Smittskydd Stockholm gör tillsammans med Statistiska Centralbyrån i sommar en undersökning till 8000 slumpvist utvalda personer från 1 års ålder för att få reda på varför fler drabbas av sjukdomen fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) i Stockholms län.
 • 07 aug 2013 | Kontoret

  Information till våra utförare - Kroatien ny medlem i EU

  Den 1 juli 2013 blev Kroatien medlem i EU, Europeiska unionen. Det innebär att patienter från Kroatien nu omfattas av samma patientavgiftsregler som patienter från övriga EU/EES-länder.
 • 06 aug 2013 | Kontoret

  Kroppen behöver mer vätska när det är varmt

  Sol och värme uppskattar de flesta i semestertider. Det gäller bara att inte anstränga kroppen för mycket i värmen – och dricka mer än vanligt, helst vatten.
 • 24 maj 2013 | Kontoret

  Vårt nyhetsflöde

  Under tiden 27 maj till den 6 augusti kommer du att hitta våra nyheter på Norrtälje kommuns hemsida
 • 15 maj 2013 | Kontoret

  Nu söker vi dig som vill bli kontaktperson

  Vill du berika ditt och någon annans liv? Nu söker vi kontaktpersoner. Vi söker i första hand män och kvinnor mellan 25 – 50 år, du får gärna vara motor intresserad. Våra kunder är i olika åldrar med olika typer av funktionsnedsättning.
 • 15 maj 2013 | Kontoret

  Sola varligt

  Solen är efterlängtad och härlig och många tycker att det är fint att vara lite solbränd. I Vårdguidens artiklar får du tips på hur du kan sola säkert,se länkarna till höger på sidan.
 • 15 maj 2013 | Kontoret

  Tekniskt underhåll i Mina Vårdkontakter

  Ikväll mellan klockan 17 och 21 är det driftstopp i Mina Vårdkontakter. Tjänsten kommer vara helt nedstängd mellan klockan 17 och 21. Driftstoppet genomförs på grund av tekniskt underhåll och innebär ingen ny funktionalitet.
 • 15 maj 2013 | Kontoret

  Fästingar

  Här får du tips om hur du skyddar dig mot fästingar, hur du tar bort dem, och att det finns möjlighet att vaccinera sig mot TBE, se länkarna till höger på sidan.
 • 14 maj 2013 | Kontoret

  Stroke

  Stroke är ett samlingsnamn på hjärninfarkt – blodpropp i hjärnan – och hjärnblödning. Stroke måste behandlas på sjukhus så fort som möjligt. Snabba åtgärder kan begränsa omfattningen av hjärnskador och handikapp.
 • 03 maj 2013 | Kontoret

  Röda hund

  I Sverige är röda hund en ovanlig sjukdom eftersom de flesta barn vaccineras. Sjukdomen börjar som en förkylning med feber och sedan kommer blekröda eller brunaktiga utslag i ansiktet och på kroppen. Kontakta vårdcentralen om du misstänker röda hund.
 • 23 apr 2013 | Kontoret

  För utförare - Erbjudande att ansöka till utbildningar i psykoterapi

  Inom ramen för nationella rehabiliteringsgarantin kan Sjukvårds- och omsorgskontoret finansiera kursavgiften för några platser på följande utbildningar med start hösten 2013: Legitimationsgrundande ps...
 • 23 apr 2013 | Kontoret

  Frysta bär kan orsaka hepatit A

  Koka frysta köpta bär minst en minut för att inte riskera att bli smittad av hepatit A, råder Livsmedelsverket sedan en tid. Ytterligare fall av hepatit A stärker misstankarna att smittan kommer från frysta bär och rådet kvarstår.
 • 22 apr 2013 | Kontoret

  Med värmen kommer pollensäsongen

  För vissa har pollensäsongen börjat. Om du är pollenallergiker finns det tips på hur du kan lindra besvären. Du kan också använda Mina vårdkontakter för att förnya dina recept.
 • 22 apr 2013 | Kontoret

  Tillfällig vistelse i kommunen

  Vistas du tillfälligt i Norrtälje kommun, exempelvis som fritidsboende och är i behov av hemtjänst prövas ansökan om hemtjänst av din bosättningskommun/hemkommun. Din handläggare i hemkommunen kontaktar sedan handläggare i Norrtälje kommun.
 • 22 apr 2013 | Kontoret

  Information om HPV-vaccinationen

  Vårdguiden har fått viss kritik för informationen om HPV-vaccinationen som har gått ut till unga tjejer. Läs mer om informationen och ta del av hela kampanjen på Vårdguiden.
 • 15 apr 2013 | Kontoret

  Seniorer bidrar till vårdens utveckling

  Hur ska man ta tillvara seniorers kunskap och långa erfarenhet till gagn för en bättre vård och omsorg av mest sjuka äldre?
 • 15 apr 2013 | Kontoret

  Våren kommer med nya möjligheter

  Vill du komma i gång med nya vanor? Även små förändringar kan göra stor skillnad! Varför inte testa stavgång eller en härlig långpromenad?
 • 02 apr 2013 | Kontoret

  Vaccination mot livmoderhalscancer

  Sedan årsskiftet är det gratis att vaccinera sig mot HPV för tjejer till och med 26 års ålder i Stockholms län. Läs om hur det kan vara att drabbas av livmoderhalscancer och hitta en vaccinationsmottagning.
 • 02 apr 2013 | Kontoret

  Autism hos barn

  Autism betyder att barnet har svårt att ta in och tolka information. Framför allt har autistiska barn svårt att sätta sig in i andra människors situation och förstå hur de tänker. Autistiska barn har också ett begränsat beteende och ensidiga intressen. Om du tycker att ditt barn har sådana problem ska du kontakta barnavårdscentral eller vårdcentral.
 • 02 apr 2013 | Kontoret

  För utförare - Nyhetsbrevet SON Nytt mars

  Nu kan du ladda ner nyhetsbrevet - SON nytt för mars månad.
 • 02 apr 2013 | Kontoret

  Husläkarna Rimbo-Edsbro har flyttat till nya lokaler

  Från och med idag den 2:a april öppnar Husläkarna i Rimbo-Edsbro dörrarna till sina mottagningar och provtagning i nya patientvänliga Läkarhuset vid Stockholmsvägen 11, Rimbo (mittemot gamla kommunhuset).
 • 25 mar 2013 | Kontoret

  Salt - men inte på allt

  Sverige hör till de länder i världen där saltkonsumtionen är hög. De flesta av oss äter för mycket, ungefär 10–12 gram per dag, och det innebär risker för hälsan.
 • 20 mar 2013 | Kontoret

  För utförare - FoUU café, om palliativvård via LCP

  Angelica Rodensjö arbetar som sjuksköterska och LCP-ansvarig på ett vårdboende i Rimbo. Boendet drivs av Vårdbolaget Tiohundra AB. Angelica berättar om sitt arbete och sina erfarenheter med LCP. -De sista dagarna i livet går inte i repris och det är väldigt viktigt att det blir rätt för alla inblandade, säger Angelica Rodensjö
 • 20 mar 2013 | Kontoret

  Bli rökfri med tjänsten Rökfri

  Vårdguidens tjänst rökfri hjälper dig att sluta röka. Finns både som app och som en webbaserad tjänst - vad passar dig bäst? I artikeln Hjälp att sluta röka kan du se och höra Carl berätta om hur han blev rökfri.
 • 20 mar 2013 | Kontoret

  Hälsotester

  Rör du på dig tillräckligt, har du lagom bråttom i vardagen och sover du bra? Dina vanor påverkar din hälsa i högsta grad. Många saker hänger dessutom ihop och påverkar varandra - om du till exempel tar dig tid att äta regelbundet, röra på dig så ofta som möjligt och försöker varva ner emellanåt så sover du förmodligen bättre också.
 • 18 mar 2013 | Nämnden

  113 13 - Information om kriser och olyckor

  Nu finns det nytt telefonnummer att ringa vid allvarliga olyckor eller kriser - 113 13. Tanken är att det nya numret ska avlasta 112, som är det viktigaste nödnumret. De som svarar på 113 13 ska informera invånare vid till exempel epidemier, oväder, översvämningar, elavbrott eller andra kriser. Numret är öppet dygnet runt, året om och nås från alla delar av sverige.
 • 13 mar 2013 | Kontoret

  ICE och annan viktig information

  Om du hittas akut sjuk eller skadad kan ett telefonnummer med bokstavskombinationen ICE, In Case of Emergency, i din mobiltelefon få en avgörande betydelse.
 • 08 mar 2013 | Kontoret

  Nytt telefonnummer till Roslagsmodellens träffpunkt i Norrtälje

  Träffpunkten på Lundmansgatan 4D i Norrtälje bytte den 6 mars telefonnummer. Det nya telefonnumret är: 0176-167 24.
 • 08 mar 2013 | Kontoret

  Roslagsmodellens sommarkollo för äldre 2013

  Nu kan du anmäla ditt intresse till Roslagsmodellens äldrekollo 2013 För tionde året anordnas sommarkollo för er äldre på Björkögården. Under en vecka finns det möjlighet att få vara med om en härlig semestervecka med hemlagad mat och dans till levande musik. Kollot pågår mellan 15 augusti - 28 augusti och vänder sig till dig som är äldre och känner dig ensam.
 • 07 mar 2013 | Kontoret

  För utförare - Nyhetsbrev för februari

  Nu finns det ett nytt nummer av nyhetsbrevet SON NYTT att ta del av.
 • 05 mar 2013 | Kontoret

  Nyfödd

  Det kan vara mycket att tänka på när man just är hemkommen från BB med liten nyfödd. Här finns tips och råd.
 • 04 mar 2013 | Kontoret

  Febernedsättande till barn

  Barn som har feber behöver sällan febernedsättande läkemedel. Febernedsättande kan minska kroppens förmåga att dämpa infektionen. Om barnet mår märkbart dåligt av febern och äter och dricker sämre än vanligt kan det däremot vara bra att behandla.
 • 27 feb 2013 | Kontoret

  Mässling

  Mässling är en virussjukdom som tack vare vaccination numera är ovanlig i Sverige. Den smittar via luftvägarna eller ögonens slemhinnor. Mässling ger först hög feber, ögonirritation, torrhosta och sedan utslag. Kontakta infektionsklinik eller barnklinik om du misstänker att du eller ditt barn har smittats av mässling. För att undvika smittspridning i väntrum är det bra om du har telefonkontakt med kliniken innan du åker in.
 • 27 feb 2013 | Kontoret

  Vill du bli vår nya kollega

  Som Chef för biståndsavdelningen vid Sjukvårds- och omsorgskontoret utvecklar du verksamheten mot de politiskt uppsatta målen och inom ekonomiska ramar. Du är en engagerad ledare som har ett strategiskt synsätt på verksamheten men även är insatt i operativa frågor.
 • 19 feb 2013 | Kontoret

  Snart är det sportlov

  Vi blir allt fler som ser fram emot vinterns uteliv. Här är de bästa råden för att undvika skador.
 • 14 feb 2013 | Kontoret

  Influensatider i Norrtälje

  Den senaste tiden har det cirkulerat ovanligt mycket influensa i Norrtälje. Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten för att minska risken att bli smittad. Blir man sjuk brukar besvären hålla i sig ett till två dygn. Ett barn som varit sjukt kan gå tillbaka till barnomsorgen eller skolan när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn.
 • 13 feb 2013 | Kontoret

  Uteblivna turbundna resor och ersättning

  Är du en av de som tidigare åkte med Roslagstaxi/Norrtälje taxi och nu drabbas av inställda resor – meddela Norrtälje kommun, kontaktcenter så att vi så snart som möjligt kan lösa er situation, 0176 746 77. Sjukvårds- och omsorgskontoret har idag skickat brev till berörda kunder.
 • 11 feb 2013 | 

  Februari - vabbruari

  Så här års är det många som insjuknar i olika virus eller infektioner. Läs om vanliga sjukdomar vid olika åldrar samt hur du som har barn i förskoleåldern kan minska smittrisken.
 • 11 feb 2013 | Kontoret

  Ring Vårdguiden för att få råd om var du bäst får vård

  Just nu är det många som söker sig till länets akutmottagningar. Det beror bland annat på att många har blivit sjuka av årets influensa , RS-virus och vinter-kräksjuka . Den som är drabbad av akut sju...
 • 04 feb 2013 | 

  Filmer på UMO.se om att må bättre

  I samarbete med Utbildningsradion visar ungdomsmottagningen på nätet, UMO, fem filmer om att må bättre. Filmerna är en del i en större satsning på psykisk hälsa som sajten gör. En undersökning som UMO...
 • 01 feb 2013 | 

  Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre

  Socialstyrelsen har tagit fram en "vägvisare" som vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. Du får veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs. Du hittar även en kortare beskrivning av de lagar och regler som styr vården och omsorgen
 • 01 feb 2013 | Kontoret

  Lättare hitta information om olagliga läkemedel

  På senare år har handeln med olagliga läkemedel på nätet blivit ett allt större problem. För att öka kunskaperna om hälsoriskerna finns nu information och nyheter samlade på Läkemedelsverkets webbplats.
 • 23 jan 2013 | 

  Fem gånger fler känner igen symtom på stroke

  Kunskapen bland Sveriges invånare om symtomen på stroke har ökat kraftigt sedan Nationella strokekampanjen startade 2011. Det visar en kännedomsmätning som nyligen redovisats.
 • 22 jan 2013 | Kontoret

  Vårdgaranti

  Vårdgarantin innebär att du har rätt att få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en viss tid.
 • 21 jan 2013 | 

  Norrtälje är bäst på särskilda boenden i länet!

  Resultatet för årets Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012, har publicerats av SKL. Vi kan konstatera fortsatt goda resultat vad gäller särskilt boende. För hemtjänsten har resultaten...
 • 18 jan 2013 | Kontoret

  RS-virus hos små barn

  RS-virus orsakar årliga epidemier. Om ett litet barn får en förkylning som utvecklas med kraftig hosta och andningssvårigheter bör du uppsöka närmaste akutmottagning.
 • 17 jan 2013 | Kontoret

  Är du Intresserad av att starta ett "Särskilt boende för äldre" i Norrtälje

  Välkommen att ansöka om att bli utförare i Norrtälje kommuns valfrihetssystem för Särskilt boende - äldre.
 • 16 jan 2013 | Kontoret

  Två nya vårdval i Norrtälje

  Från och med den 15 januari ingår två nya vårdtyper i Vårdval Stockholm , avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och specialiserad palliativ slutenvård. Det betyder att du själv kan välja vårdgivare. Avan...
 • 21 dec 2012 | Kontoret

  För våra utförare - nytt nummer av THN NYTT

  Nu finns det ett nytt nummer av nyhetsbrevet THN NYTT att ladda ner eller skriva ut.
 • 14 dec 2012 | Kontoret

  Om Salmonella

  Salmonella sprids genom livsmedel. Feber, magont och diarré är de vanligaste symtomen. Du kan fortfarande vara smittbärare i flera veckor efter att du tillfrisknat. Var noga med att tvätta händerna, s...
 • 14 dec 2012 | Kontoret

  Tillhör du en riskgrupp?

  Vaccination mot lunginflammation och influensa Tillhör du en av riskgrupperna som har ökad risk att bli allvarligt sjuk eller få komplicerade sjukdomar av influensa och pneukocker? Då erbjuds du grati...
 • 14 dec 2012 | Kontoret

  Känner du dig stressad inför julen eller rent allmänt?

  Stress är en instinktiv reaktion som alltid funnits hos människan och gör kroppen beredd på en fysisk ansträngning. Om stressen blir långvarig kan kroppen skada sig själv i stället för att överleva. Därför är det viktigt att du tar dig tid att försöka varva ner och återhämta dig.
 • 14 dec 2012 | Kontoret

  Nu är Mina vårdkontakter anpassat till mobilen

  Publicerad den 12 december 2012 Mina vårdkontakter har fått ett nytt utseende där den största nyheten är att webbsajten anpassats för mobiltelefon och surfplatta. Nu kan alla användare komma åt webbsi...
 • 13 dec 2012 | Kontoret

  God, glad och pigg jul - här få du lite tips

    Välj klokt bland jul- och nyårsmaten Saffran, kanel, apelsin och kryddnejlika. Under julhelgerna finns många tillfällen att njuta av goda smaker och dofter.  Ögat vill ofta ha mer än vad m...
 • 12 dec 2012 | Kontoret

  En konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa

  Återhämtning - möjlighet eller önsketänkande Psykisk sjukdom = obotligt?... Länge betraktades svåra psykiska sjukdomar som obotliga. Trots att den saknar täckning i verkligheten lever den inställninge...
 • 11 dec 2012 | Kontoret

  Handledsbrott

  När det är halt på vägar och gångbanor är det lätt att halka och bryta handleden.
 • 11 dec 2012 | Kontoret

  Vinterkräksjukan är här

  Vinterkräksjukan börjar ofta hastigt med kräkningar, diarréer och magsmärtor. Den går över av sig själv efter ett par dagar. Genom att följa några enkla råd kan du minska risken att smittas.
 • 10 dec 2012 | Kontoret

  Reseråd och vaccinationer

  Bra att veta innan resan går från snöslask till solsken. Hur smittar gula febern, går det att vaccineras mot rabies ?
 • 10 dec 2012 | Kontoret

  Håll koll på ljusen

  Det är mysigt med levande ljus, men det är viktigt att vara försiktig och inte lämna ljus obevakade. Det finns mycket du kan göra för att förebygga brand. Om det brinner, tveka inte, ring 112!
 • 05 dec 2012 | Kontoret

  För utförare - Ny chefläkare till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm utsedd

  Anna Nergårdh blir ny chefläkare i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med särskilt ansvar för kvalitets-, patientsäkerhets- och läkemedelsfrågor. Anna Nergårdh efterträder nuvarande chefläkare Henrik A...
 • 30 nov 2012 | Kontoret

  För våra utförare - nytt nummer av THN NYTT

  Nu finns det ett nytt nummer av nyhetsbrevet THN NYTT att ladda ner eller skriva ut.
 • 29 nov 2012 | Kontoret

  Öppettider Träffpunkten ROS Norrtälje stad under Jul och Nyår

  Träffpunkten ROS har stängt på julafton, juldagen, annandag jul, även nyårsafton samt nyårsdagen!
 • 20 nov 2012 | Kontoret

  21 november - FoUU café arrangerar föreläsning om: Hälsosamt åldrande - Håll dig på benen!

 • 20 nov 2012 | Kontoret

  Minska risken för typ 2 diabetes

  Diabetes typ 2 är en livsstilssjukdom som tidigare mest drabbade äldre. Idag är det allt fler yngre som drabbas. Du kan minska risken att utveckla diabetes typ 2 genom att motionera och äta en balanserad kost.
 • 20 nov 2012 | 

  Förändringar hos våra vård- och omsorgsgivare

  Ditt Kundval i Norrtälje - hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering Y&C Äldreservice AB har bytt namn och heter numera Skärgårdens Omsorg AB. Tel. 076 848 87 13. Ditt Vårdval i Norrtälje Ny ...
 • 20 nov 2012 | Kontoret

  Torsten kan rädda liv! - Han kan symtomen på stroke, kan du?

  Var 17:e minut får någon i Sverige stroke, det är en propp eller blödning i hjärnan. Lär dig upptäcka symtomen på stroke i tid. Är du beredd om det händer någon nära dig? Över 100.000 har gjort testet, gör det du med!
 • 20 nov 2012 | Kontoret

  3 december - Öppet Café i Älmsta

  Vi vänder oss till dig som vill veta mer om vilken hjälp och stöd som finns att få. Speciellt välkomna är ni som hjälper och stöttar en närstående. Caféerna börjar med information om ett aktuellt tema...
 • 20 nov 2012 | Kontoret

  23 november - Öppet café i Norrtälje stad

 • 20 nov 2012 | Kontoret

  Babels Hus i Norrtälje stad arrangerar - 6 december: Att vara anhörig när det värsta hänt, Ludmilla Rosengren berättar om sin dotters självmord

  Föreläsare: Ludmilla Rosengren, läkare, KBT-terapeut och författare
 • 14 nov 2012 | Kontoret

  Nu är det förkylningstider - läs mer om hur du kan skydda dig mot att bli smittad

  Förkylningar orsakas av virusinfektioner som smittar via nysningar, snuva och hosta. En vuxen person får i genomsnitt en till två förkylningar per år medan barn kan drabbas av mellan fem och tio....
 • 13 nov 2012 | Kontoret

  Babels Hus arrangerar - 15 november: Lena Flyckt pratar om den informella vårdbördan, på Folkets Hus i Norrtälje stad

  Tema: anhöriga - en del av vardagens hjältar Att vara anhörig, arbetskamrat, granne, idrottskompis och medmänniska ställer stora krav på alla inblandade, för att stödja den som på något sätt drabbats av psykisk ohälsa. Utan detta stöd blir livet en aning tuffare, därför behövs vi alla!
 • 13 nov 2012 | Kontoret

  Onsdag den 21 november är du välkommen till vårt FoUU café. Vi pratar om: Hälsosamt åldrande

  Alla är varmt välkomna!
 • 09 nov 2012 | Kontoret

  Att dricka lagom - Drick sunt, men hur mycket är egentligen lagom?

  Drick sunt, men hur mycket är egentligen lagom? Ju mer kunskap du har om alkohol och hur den påverkar kroppen, desto lättare kan det vara att välja alkoholvanor som du mår bra av. Drick sunt och ...
 • 09 nov 2012 | Kontoret

  Sexuell läggning och könsidentitet

  Heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet är sexuella läggningar. Könsidentitet handlar om vilket kön du upplever att du tillhör. Om man är man och blir kär i en kvinna, eller kvinna och blir ...
 • 09 nov 2012 | Kontoret

  Om huvudlöss

  Huvudlöss är ett vanligt problem, särskilt bland barn. Det har inget med dålig hygien att göra, därför kan man inte heller tvätta bort lössen.
 • 07 nov 2012 | Kontoret

  Preventivmedel och preventivmetoder

  Preventivmetoder skyddar mot oönskade graviditeter. Vissa preventivmedel skyddar också mot könssjukdomar. Det finns en mängd sätt att undvika graviditet. Vissa passar bättre när du är ung och mycket f...
 • 06 nov 2012 | Kontoret

  Att prata med barn om döden

  Att prata med barn om döden Vi är medvetna om det, men ändå känns det svårt när någon i vår närhet dör. Barn reagerar liksom vuxna väldigt olika när de får veta att någon dött.
 • 05 nov 2012 | Kontoret

  Den 5 - 9 november är det Nationell uppmärksamhetsvecka om alkohol

  Den 5-9 november kommer många besökare i hälso- och sjukvården att informeras om alkohol och hälsa och få frågor om sina alkoholvanor. Den som vill förändra sina alkoholvanor komme...
 • 25 okt 2012 | Kontoret

  Barn och övervikt - du som vuxen kan hjälpa

  Många barn och ungdomar väger för mycket, något som kan ge en försämrad livskvalitet både när det gäller den fysiska hälsan men även hur de mår psykiskt. Med bättre mat, mer rörelse och vuxna som enga...
 • 22 okt 2012 | Kontoret

  En mötesplats för seniorer

  Är du senior - då är du varmt välkommen till någon av våra träffapunkter, vi har regelbunden verksamhet måndag till fredag. Några exempel på våra aktiviteter: vävning, stickning, bingo, promenader och...
 • 22 okt 2012 | Kontoret

  Babels Hus arrangerar - 25 oktober: Jan Nordström, berättar om sin ångest, själsvält och träningsbesatthet på Folkets Hus i Norrtälje stad

  Spegel spegel på väggen där;... - mörkrets motkraft Jan har skrivit boken "Tillsammansheten" tillsammans med medlemmar i Kalmar FF.s A-lag och om sina egna helvetesår av ångest, självsvält och träning...
 • 22 okt 2012 | Kontoret

  Varmt välkommen till Öppet Hus den 23 oktober

  Alla är varmt välkomna till Öppet Hus på Träffpunkten i Norrtälje stad. Vi bjuder på underhållning samt kaffe med dopp.
 • 18 okt 2012 | Kontoret

  Ett ord - tusen reaktioner

  Ta del av hur andra tänkt och känt. På 1177 finns information både för dig som har cancer och för dig som är närstående.
 • 18 okt 2012 | Kontoret

  Om dyslexi (läs- och skrivsvårigheter)

  Dyslexi har inget med intelligens att göra. Dyslexi betyder att man har svårt att känna igen och tyda ordbilder vid läsning.
 • 12 okt 2012 | Kontoret

  Nationella anhörigveckan

  Var femte person i Sverige ger omfattande stöd,hjälp och vård till en närstående med långvarig sjukdom eller som har funktionsnedsättning eller som är äldre.
 • 10 okt 2012 | Kontoret

  Spännande seminarium för dig som arbetar inom vård/omsorg

  Äldreliv Nordost bjuder in till en spännande workshop om Äldreomsorgens varumärke - professionalitet, kunskap och vägledare i social tillgänglighet och jämställdhet Datum: 16 oktober Tid: 12-17 (inled...
 • 09 okt 2012 | Kontoret

  Om Hiv/aids

  Hiv är ett virus som skadar kroppens immunförsvar. Viruset översförs oftast vid samlag eller genom blod. I dag finns effektiva läkemedel som kan bromsa upp sjukdomen. Kondom ger ett bra skydd mot hiv.
 • 08 okt 2012 | Kontoret

  För våra utförare - nytt nummer av THN NYTT

  Nu finns det ett nytt nummer av nyhetsbrevet THN NYTT att ladda ner eller skriva ut.
 • 05 okt 2012 | Kontoret

  Rör på dig och må bättre!

  Rör på dig och må bättre! Fysisk aktivitet sätter fart på positiva krafter i din kropp och själ. Lite eller mycket – all rörelse är bra. Bara 30 minuter om dagen gör stor skillnad.
 • 05 okt 2012 | Kontoret

  Inspirerande föreläsning om Asperger - för dig som arbetar inom vård och omsorg

  TioHundranämnden har antagit lokala riktlinjer för Vuxna med Aspergers syndrom. Nu bjuder TioHundraförvlatningen till en inspirerande föreläsning i ämnet:
 • 04 okt 2012 | Kontoret

  Sjukvårdsrådgivning med stöd av tolk testas

  Den 3 oktober startar Vårdguiden på telefon ett försök med tolk på arabiska och somaliska i Stockholms län. Projektet kommer att pågå till den 28 februari 2013. Efter utvärdering beslutas det om tjänsten ska fortsätta.
 • 03 okt 2012 | Kontoret

  Pressmeddelande från Norrtälje kommun - Projektet TioHundra förlängs med tre år

  Framtiden för Tiohundraprojektet, Norrtälje kommuns och Stockholms läns landstings gemensamma och unika projekt för hälso-, sjukvård och omsorg, är en viktig fråga för Norrtäljeborna och för hela Stoc...
 • 02 okt 2012 | Kontoret

  Har du tagit ställning till organdonation?

  Har du tagit ställning till organdonation? Oavsett om du bestämmer dig för att donera eller inte är det bra om du meddelar ditt beslut till Donationsregistret.
 • 02 okt 2012 | Kontoret

  Dyslexiveckan - Läs och skrivsvårigheter

  Den 1 till 7 oktober är det europeiska dyslexiveckan. Dyslexi betyder att man har läs- och skrivsvårigheter. Mellan fyra och åtta procent av Sveriges befolkning har dyslexi.
 • 02 okt 2012 | Kontoret

  Gratis vaccination mot HPV-virus upp till 26 år

  Stockholms läns landsting har beslutat att det från och med nästa år blir gratis för alla kvinnor och flickor till och med 26 år att vaccinera sig mot de HPV-virus som orsakar livmoderhalscancer och kondylom. Vaccinationen består av tre sprutor och kan tas på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.
 • 28 sep 2012 | Kontoret

  Vinnare av Deltapriset 2012

  Grattis säger vi till Rimbo badhus med personal för sitt engagemang och strävan att göra Rimbo badhus tillgängligt för alla.
 • 26 sep 2012 | Kontoret

  Må bättre - börja motionera!

  FaR - fysisk aktivitet på recept via friskvardslotsen.se hittar du en länk till olika friskvårdsaktiviteter som erbjuds i Norrtälje kommun. Vissa av dem har ledare som är FaR utbildade vilket innebär ...
 • 25 sep 2012 | Kontoret

  1 oktober en särskild dag för dig som senior

  FN:s internationella äldredag infaller den 1 oktober varje år. MSB uppmärksammar detta på nationell nivå för tredje året i rad genom kampanjdagen ”Peppar peppar… En dag för seniorers säkerhet”. Kampan...
 • 21 sep 2012 | Kontoret

  Öppet café i Älmsta

  Vi vänder oss till dig som vill veta mer om vilken hjälp och stöd det finns att få. Speciellt välkomna är ni som stöttar och hjälper en närstående. Caféerna börjar med information om ett aktuellt tema...
 • 21 sep 2012 | Kontoret

  Öppet café i Norrtälje stad

  Välkommen till vår öppet caféverksamhet. Särskilt välkomna är ni som stöttar och hjälper en närstående. Caféerna börjar med information om ett aktuellt tema. Därefter fikar vi till självkostnadspris o...
 • 21 sep 2012 | Kontoret

  Välkomna till Babels Hus föreläsning - Att leva med tvångssyndrom

  Att vara anhörig, arbetskamrat, granne, idrottskompis och medmänniska ställer stora krav på alla inblandade, för att stödja den som på något sätt lider av psykisk ohälsa. Utan detta stöd så blir livet en aning tuffare, därför behövs vi alla!
 • 07 sep 2012 | Kontoret

  "Hur ska jag orka" - inspirerande föreläsning av Lars Björklund

    När bördan/ansvaret blir tungt i vård och omsorg om en närstående Datum: 18 oktober, 2012 Tid: 14.00 - 16.30, inklusive kaffepaus Plats: Mariagården vid Norrtälje kyrka Föreläsare: Lars Björklu...
 • 03 sep 2012 | Kontoret

  Aktuella frågor till Vårdguiden

  Under veckan har samtalen som kommit in till Vårdguiden påverkats tydligt av att förskolor och skolor kommit igång på allvar. Samtalen om hårlöss och springmask har ökat. Det fortsätter även att komma...
 • 03 sep 2012 | Kontoret

  Förkylningstider

  Förkylningar orsakas av virusinfektioner som smittar via nysningar, snuva och hosta. En vuxen person får i genomsnitt en till två förkylningar per år medan barn kan drabbas av mellan fem och tio.
 • 30 aug 2012 | Kontoret

  Mina vårdkontakter - en enkel väg in till vården

  Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du kontakta din mottagning när det passar dig och du får svar inom några dagar. Allt du behöver är ett personligt användarkonto
 • 30 aug 2012 | Kontoret

  Öppet Café i Älmsta den 3 september

  På måndag den 3 september startar höstens "Öppet café" i Älmsta upp igen.Eva Lindahl, fotvårdsspecialist informerar bland annat vad du ska tänka på när det gäller din fotvård.
 • 22 aug 2012 | Kontoret

  Tyck till du med - nominera!

  Deltapriset 2012 - Vem tycker du har bästa tillgängligheten? Var med och nominera den fastighetsägare eller näringsidkare i kommunen i kommunen som du tycker har bidragit med ökad tillgänglighet för p...
 • 22 aug 2012 | Kontoret

  Vaccinera dig gratis - mot livmoderhalscancer

  Flickor födda 1993-1998 kan vaccinera sig gratis mot viruset som orsakar 70 procent av all liv-moderhalscancer. Vaccinationen ges vid tre olika tillfällen med några månaders mellanrum. Ju tidigare vac...
 • 22 aug 2012 | Kontoret

  Fixarservice - för dig som är pensionär

  Fixarservice är till för dig som är pensionär och bor i Norrtälje kommun. De personer som kommer hem till dig legitimerar sig alltid. Fixarservice är gratis Det enda du behöver betala är eventuella ma...
 • 21 aug 2012 | Kontoret

  Till er utförare - antibiotikampanjen 2012 har startat

  2012 års antibiotikakampanj har startat och varar i 4 veckor. Målgrupper är primärt föräldrar till barn 1,5-6 år samt utförare. Avsändare i kampanjen är Vårdguiden.     
 • 13 aug 2012 | Kontoret

  Sommarmat och rötmånad - Vårdguiden

  Ungefär en halv miljon människor blir matförgiftade i Sverige varje år. Det beror oftast på att maten har stått framme för länge eller förvarats för varmt, så att bakterierna frodas. Bakterier finns naturligt överallt, även i mat. Under rötmånaden, juli-augusti, förstörs maten lättare. Luften är varm och fuktig och då trivs de flesta bakterier som bäst. Om du blivit matförgiftad kan du ofta vårda dig själv hemma.
 • 13 aug 2012 | Kontoret

  Sommarkollo för äldre pågår för fullt

  Just nu är det full aktivitet på äldrekollo som hålls på Björkögården (Körsbärsbol), en härlig miljö i Roslagens idylliska kustband. Här upplever du frisk havsluft kombinerad med vacker natur och sköna strövmråden och närhet till havet. Möjlighet finns att besöka oss över dagen. Vill du veta mer, ta kontakt med Monica Henriksson på tel. 0176 910 57.
 • 08 aug 2012 | Kontoret

  Tips och råd på aktuella frågor till Vårdguiden

  Den senaste veckan har många samtal till Vårdguiden handlat om barn som blivit stuckna av myggor, bin eller getingar och ofta fått långvariga svullnader. Andra vanliga frågor gäller utslag och klåda. ...
 • 20 jun 2012 | Kontoret

  Öppet hus på sommarkollo den 8 augusti

  Tar du med kaffet så bjuder vi på kaffebröd och grillad korv. Stefan Tangen står för underhållningen till dansen. Du behöver inte föranmäla att du kommer!
 • 20 jun 2012 | Nämnden

  Sommarhälsning - Ett halvår går så fort…

  När jag tillträdde vid årsskiftet som ordförande för Tiohundranämnden såg jag med förväntan och engagemang fram emot det här året. Det här första halvåret har gått oerhört fort och jag känner verkligen en stolthet i att vara ordförande för detta Sverigeunika samverkansprojekt mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Många andra kommuner och landsting i Sverige, och Danmark, följer vårt unika arbete med stort intresse.
 • 08 jun 2012 | Kontoret

  Information till er utförare gällande migrering av Apodos till Pascal

  Apodos stängs den 8 juni - Pascal öppnar den 11 juni. Under helgen 8-11 juni kommer nuvarande e-dos för hantering av dos-förpackade läkemedel att överföras till Pascal. Pascal förutsätter bland annat tillgång till elektroniska identitetshandlingar (e-tjänstekort) för samtlig personal.
 • 22 maj 2012 | Kontoret

  Föresläsning Tankeväckaren om levnadsberättelsen

  Gunilla Forsberg är en uppskattad föreläsare med många års erfarenhet som sjuksköterska med demenssjuka personer och deras närstående. Du som är: Närstående, omvårdnadspersonal,chef, politiker och frivilligarbetare, välkomna!
 • 22 maj 2012 | Kontoret

  Vill du berika någons liv - bli kontaktperson

  Vi söker dig som vill bli kontaktperson. Just nu är behovet av män från 18 år och uppåt störst. Våra kunder är i olika åldrar och har olika typer av funktionsnedsättning.
 • 22 maj 2012 | Kontoret

  För dig som går i årskurs 6-8 - STOPP Våga säga nej

  Du som går i årskurs 6-8 är välkommen till två diskussionseftermiddagar på U-huset mitt emot Norrtäljebåten i hamnen. De två ämnen vi kommer att prata om är tobak och alkohol. Samverkan mellan ungdomsgruppen STOPP och FoUU
 • 25 apr 2012 | Kontoret

  Föreläsning - Gunilla Gerland presenterar "Hjälpmedelsboken"

  Gunilla Gerland, är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare som skrivit flera böcker inom ämnet autism. Nu kommer hon till Norrtälje för att prata om sin senaste bok som vänder sig till dig som har ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar. Den vänder sig även till dig som är anhörig och personal.
 • 25 apr 2012 | Kontoret

  Fixarservice - för dig som är pensionär

  Du som är pensionär i Norrtälje kommun kan kostnadsfritt på hjälp med enklare vardagssysslor hemma.
 • 24 apr 2012 | 

  Öppet Café i Älmsta 7 maj

  Välkommen till våra öppet caféverksamheter. Särskilt välkomna är ni som stöttar och hjälper en närstående. Caféträffarna börjar med information om ett aktuellt ämne.
 • 24 apr 2012 | 

  Öppet Café i Norrtälje 27 april

  Välkommen till våra öppet caféverksamheter. Särskilt välkomna är ni som stöttar och hjälper en närstående. Caféträffarna börjar med information om ett aktuellt ämne.
 • 17 apr 2012 | 

  Friskvårdslotsfunktion i Norrtälje kommun

  Med start under mars 2012 och ett år framåt kommer en ny funktion - Friskvårdslotsfunktion med samordningsansvar mellan friskvårds-aktörernas/ föreningslivets arbete med Fysisk aktivitet på recept FaR® och de utförare med vilka TioHundranämnden har avtal.
 • 25 jan 2012 | Nämnden

  Ordförande har ordet

  Vid årsskiftet tog jag över ordförandeskapet i TioHundranämnden. Under de drygt sex år som projektet har pågått har vi inom flera områden sett en fantastiskt kvalitets- och resultatutveckling, inte minst inom vård- och omsorg för äldre och en helhetssyn inom psykiatrin.
 • 22 nov 2011 | 

  tiohundra.se delas upp

  Hemsidan tiohundra.se kommer att delas upp mellan beställaren TioHundranämnden och utföraren Vårdbolaget TioHundra AB. Detta sker i början av 2012.
 • 01 nov 2011 | Kontoret

  Ny utförare inom kundvalet

  Från och med 1 november hälsar vi Rospiggens Hemservice välkommen till Norrtälje kommun. Inledningsvis kommer de att vara valbara i Rimbo samt Norrtälje norra. Ambitionen är att de ska vara fullt valbara i hela kommunen från och med 1 januari 2012.
 • 26 okt 2011 | Kontoret

  Dagny Vikström föreläser om demens

  FoUU-avdelningen erbjuder ett varierat utbud av utbildningar och FoUU-caféer På denna sida kan du se vilka utbildningar som är aktuella just nu:
 • 26 okt 2011 | Kontoret

  Vi hälsar en ny utförare till Norrtälje kommun välkommen

  TioHundranämnden har skrivit avtal med en ny utförare inom kundvalet; Rospiggens hemservice AB. Inledningsvis kommer de att vara valbara i Rimbo samt Norrtälje norra. Ambitionen är att de ska vara fullt valbara i hela kommunen från och med 1 januari 2012.
 • 17 okt 2011 | Kontoret

  Från äldreomsorg till äldreliv

  Hela livet ska fyllas med innehåll, trevliga aktiviteter och ett socialt samspel med andra människor. Det gäller även ålderdomen. Nu förbereder sig projektägarkommunen Österåker, tillsammans med nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna och Vaxholm för framtidens krav på en förnyad äldreomsorg genom höstens kommande utbildningar.
 • 17 okt 2011 | Kontoret

  Utvärdering av Tiohundraprojektet

  Under hösten 2011 går den tredje utvärderingen av Tiohundraprojektet in i slutfasen. Syftet med utvärderingen är att ta fram ett politiskt beslutsunderlag inför projektets avslut och den fortsatta verksamheten för vård, hälsa och omsorg i Norrtälje kommun. Forskargrupperna som är engagerade för uppdraget kommer den 12 december att redovisa den sammanställda slutrapporten. Så fort slutresultatet är färdigt kommer rapporten att finnas tillgänglig här på kommunens webbplats.