TioHundrasamarbetet - en unik samverkan inom hälso- och sjukvård och omsorg

Norrtälje är värdkommun för det unika Tiohundrasamarbetet med Stockholms läns landsting inom hälso- och sjukvård och och omsorg.

Projektet startade i januari 2006 och skulle löpa över fem år. Det blev efter detta förlängt till 2012, nu har ett nytt beslut tagits om att förlänga projektet ytterligare fram till 2015.

Projektet bygger på en gemensam nämnd med politiker från kommun och landsting. Sjukvårds- och omsorgsnämnden är därmed en helt unik organisation i landet när det gäller att beställa uppdrag som, oavsett vård- och omsorgsgivare, skapar bättre hälso- och sjukvård och omsorg.

TioHundraprojektet bildades den 1 januari 2006 som ett femårigt projekt, av de båda huvudmännen Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Den gemensamma Sjukvårds- och omsorgsnämnden fick ansvaret för att utveckla den samlade vården och omsorgen i kommunen med utgångspunkt från medborgarnas behov. 

Verksamheten inom TioHundrasamarbetet är uppdelad i nämnd och kontor som är en beställarorganisation och ingår i Norrtälje kommuns organisation. Kommunen är också värdkommun för projektet. Alla vård- och omsorgsgivare är producerande enheter inom TioHundrasamarbetet.

Inom projektet bedrivs ett kultur- och attitydarbete där utmaningen är att få två huvudmän som inte talar samma språk och som inte är vana att äga verksamhet tillsammans att utvecklas. Några viktiga portalbegrepp är att ingen ska falla mellan stolarna på sin resa genom vården och omsorgen.  TioHundraprojektet är förlängt till och med 31 december 2015.

Under de första fem åren har två utvärderingar genomförts. Den första genomfördes 2007 av SKL ”TioHundra – kommun  och landsting i samma båt”. Den andra är en utvärdering av Öhrlings PWC från 2009 ”TioHundra – någonting har hänt”. Utvärderingarna visar positiva resultat framför allt när det gäller äldrevården, psykiatrin och rehabiliteringen. Under år 2011 beställde  huvudmännen ytterligare en slututvärderinging av TioHundraprojektet som utgjorde en grund för beslut om fortsatt organisation av hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.