Nämnd och kontor

När TioHundraprojektet bildades 2006 så skapades ett för Sverige unikt samverkansprojekt vars syfte är utveckla hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun genom att skapa bättre helhetslösningar för den enskilda medborgaren.