Informationsmaterial

Här kan du ladda ner broschyrer och annat informationsmaterial.

Anhörigstöd
- för dig som stödjer och vårdar närstående

Vårdval inom
Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Boendestöd
Fixarservice

Kodinhuoltopalvelu

Förenklad biståndshandläggning

Ett sätt att förenkla vardagslivet

Kundval - hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering

 

Ifyllnadsbar blankett för val eller byte av vård- och omsorgsgivare (pdf)

 

Kontaktperson och stödfamilj
Berika ditt och någons liv
- bli kontaktperson eller stödfamilj

Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Personligt ombud
Vi är till för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och är skriven i Norrtälje kommun. 

Roslagsmodellen
Tillsammans skapar vi livsglädje

Socialpsykiatri
-Stöd i det dagliga livet

Vårdval inom
Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)

Trygga seniorer
Enkla råd för att förebygga olyckor och missöden

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun