Om Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

En unik beställarorganisation

Direktionen för kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med dess kontor har under Tiohundraprojektets tid utvecklats till en beställarorganisation med allt större fokus på avtal och uppföljning samt myndighetsutövningen.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje består av fyra avdelningar; avdelningen för Bistånd, beställaravdelningen, administrationsavdelningen och avdelningen för verksamhetsstyrning som även bistår nämnden i arbetet.

En liten del av Direktionen för kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes budget och verksamhet används för egen verksamhet inom kontoret, som till exempel personliga ombud, anhörigstöd, roslagsmodellens frivilligverksamhet samt projektverksamhet, framförallt inom äldreområdet.

 

Nuläge

"Vi måste hitta nya arbetsprocesser, förtydliga rollfördelningen och hantera motkrafter när vi rubbar gamla strukturer, men vi har ett tydligt fokus och en stark vilja att bli Sveriges första gränsöverskridande organisation, där medborgarna står i centrum."

 

Sjukvårds- och omsorgskontoret