Om Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Nämnden har ansvar för verksamheternas kvalitet och tillgänglighet samt för vård- och omsorgsutbudets innehåll och struktur.

Nämndens uppdrag

Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt utifrån behoven hos tre definierade målgrupper; barn & unga, vuxna mitt i livet och äldre. För varje målgrupp finns handlingsplaner och våra avtal med utförarna utgår ifrån dessa målgrupper. Landstinget och kommunen har gemensamt finansierat nämndens verksamhet med drygt 1,8 miljarder kronor.

I Sjukvårds- och omsorgsnämndens uppdrag ingår att:

  • Genomföra riktade hälsoinsatser
  • Finansiera, planera och prioritera vård- och omsorgsinsatser från olika utförare av vård och omsorg med utgångspunkt från behoven hos:
         - Barn/unga och deras vårdnadshavare (Barn och ungdomsuppdraget)
         - Personer som befinner sig i livets mitt (Mitt i livet uppdraget)
         - Äldre (Äldreuppdraget)
  • Bedriva myndighetsutövning inom SoL, LSS och HSL.
  • Styra, stödja, samordna, utveckla och följa upp de samlade verksamheterna inom hela TioHundraprojektet 

Under relaterad information till höger på sidan finner du mer information.