Kontakt

Till vänster i menyn  hittar du kontaktuppgifter till de politiker som finns representerade i sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje samt tjänstemän på sjukvårds- och omsorgskontoret. Du finner även kontaktuppgifter till vård- och omsorgsgivare som nämnden har avtal med inom hälsa, och sjukvård och omsorg.

Under relaterad information till höger på sidan finner du information hur du går gör om du vill överklaga ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)  eller Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).