Basal hemsjukvård

Basal hemsjukvård är varaktig vård, omvårdnad som ges i hemmet och som utförs av legitimerad sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde. Med varaktig menas att behovet av hälso- och sjukvård beräknas kvarstå under minst 14 dagar. Insatser i from av basal hemsjukvård bedöms av legitimerad personal.

Vem kan få basal hemsjukvård?

Basal hemsjukvård kan erbjudas om ditt hälsotillstånd eller din funktionsnedsättning motiverar att insatsen utförs i hemmet. Basal hemsjukvård bedöms av legitimerad personal. Basal hemsjukvård är avgiftsfri.

I Norrtälje har vi infört kundval inom hemrehabilitering, basal hemsjukvård och hemtjänst. Det ger dig större valfrihet och inflytande över hur och av vem insatserna ska utföras.

Under relaterad information till höger kan du läsa mer om - Ditt val.

Zonindelning

Zon 1 - Hallstavik, Älmsta, Väddö, Edebo, Björkö Arholma och Häverö
Zon 2 - Rimbo med Ununge, Edsbro, Gottröra, Närtuna, Rö, Skederid och Husby
Zon 3 - Norrtälje Norra med Söderbykarl, Roslagsbro, Estuna, Lohärad, Malsta samt norra delarna av centrala Norrtälje
Zon 4 - Norrtälje södra med Rådmansö, Frötuna, Länna, Riala, Blidö samt södra delarna av centrala Norrtälje

Zon
Zon 1
Zon 2
Zon 3
Zon 4
Målgrupp:Vuxna