Jourläkarbil

En jourläkare är en specialist i allmänmedicin som är bilburen, vilket gör det möjligt att få en medicinsk bedömning och enklare behandling hemma, istället för att du ska behöva åka till husläkarjouren eller ett sjukhus. De sjukdomar och skador som de kan hjälpa till med är av samma typ som du kan få hjälp med på en vårdcentral eller hos husläkarjouren, så som långvarig hosta och feber, urinvägsbesvär, yrsel, öronbesvär, hudutslag samt skärskador som behöver sys.

Barnfamiljer och äldre
De bilburna jourläkarna kommer främst att besöka äldre personer och barnfamiljer med småbarn, patientgrupper som kan ha det svårare att åka hemifrån, exempelvis på kvällen och natten.Vad kostar det?

För ett besök av jourläkaren betalar du 300 kronor. Barn och ungdomar under 18 år betalar inget. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Ring Vårdguiden
För att få ett hembesök av en jourläkarbil ska du ringa Vårdguiden på telefon
08-320 100. Där får du tala med en sjuksköterska som bedömer om du eller din närstående behöver träffa en jourläkare. Jourläkaren ska vara hemma hos dig inom en och en halv timme, och de är verksamma inom hela Stockholms län. De kommer att hålla kontakten med dig, så att du vet när de kommer.

Jourläkaren samverkar med kommunen, socialtjänsten, polis och ambulans. Visar det sig att du behöver annan form av hjälp eller stöd, kan de hjälpa dig vidare.

Behöver du sjukvård dagtid ska du i första hand vända dig till vårdcentralen, kvällar och helger till husläkarjouren.

Du kan även alltid ringa Vårdguiden på telefon, 08-320 100, för att få råd eller om du är osäker på vart du ska.

Tolk
Om du vill få sjukvårdsråd med tolk på arabiska, ring 0771-11 77 90, och för att få sjukvårdsråd med tolk på somaliska, ring 0771-11 77 91.

Målgrupp:Vuxna