Barnmorska

Barnmorskemottagningen har planerad mottagning och tillhandahåller mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, hälsokontroller och "dagen efter- piller". Barnmorskemottagningen har ingen jourverksamhet.

De som arbetar på Barnmorskemottagningen har tystnadsplikt.
Har du upplevt hot eller våld, kan du alltid vända dig till en mottagning eller till Kvinnofridslinjen.

I Norrtälje kommun finns tre barnmorskemottagningar indelade i följande geografiska områden:

Vårdmottagningar
Hallstavik
Norrtälje
Målgrupp:Vuxna