Hemrehabilitering

Hemrehabilitering sker efter en medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och utförs hemma hos dig. Hemrehabilitering erbjuds dig då du har ett behov och det bedöms att du har bättre förutsättningar att bli bättre med vårdinsatser hemma jämfört med att få hjälp på en rehabiliteringsmottagning.

Du kan själv ta kontakt med den vård-och omsorgsgivare du tänker välja och berätta om dina behov. Remiss behövs inte. Har du frågor kontakta då din husläkare, distriktsköterska eller arbetsterapeut.

Zonindelning

Zon 1 -     Hallstavik, Älmsta, Väddö, Edebo, Björkö Arholma och Häverö

Zon 2
-     Rimbo med Ununge, Edsbro, Gottröra, Närtuna, Rö, Skederid och Husby

Zon 3 -     Norrtälje Norra med Söderbykarl, Roslagsbro, Estuna, Lohärad, Malsta samt norra delarna av centrala Norrtälje

Zon 4 -     Norrtälje södra med Rådmansö, Frötuna, Länna, Riala, Blidö samt södra delarna av centrala Norrtälje

I Norrtälje har vi infört kundval inom hemrehabilitering, basal hemsjukvård och hemtjänst. Det ger dig större valfrihet och inflytande över hur och av vem insatserna ska utföras.

Under relaterad information till höger kan du läsa mer om - Ditt val.

 

Zon
Zon 1
Zon 2
Zon 3
Zon 4
Målgrupp:Vuxna