Trygghetsjouren

Trygghetsjouren svarar dygnet runt och kan ge råd och stöd, ta emot trygghetslarm och utför akuta hjälpinsatser nattetid

 

Kontakt

Jourtelefon dygnet runt: 0176-104 04

Råd och stöd

Samtal och förmedling av kontakt till hemtjänstpersonal samt övrig sjukvård.

Larmmottagning

Larmcentralen tar emot och förmedlar larmanrop från trygghetslarm i Norrtälje kommun.

Biståndsbedömning utanför kontorstid

Trygghetsjourens personal fattar tillfälliga beslut vid akuta hjälpbehov och arbetsleder hemtjänstpersonal under jourtid.

Mer information samt öppettider och kontaktuppgifter hittar du via länken under Vård- och omsorgsgivare till höger på sidan.

Målgrupp:Äldre

Vård- och omsorgsgivare