Hitta all hälsa, vård och omsorg för äldre

Hälso- sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun innehåller många olika delar. Här är några vanliga begrepp som används inom vården.

Närsjukvård

Närsjukvård är ett samlingsbegrepp för vård som erbjuds nära hemmet. Det är hit du ska vända dig med dina vårdfrågor i första hand. Inom närsjukvården finns bland annat:

vårdcentraler (husläkarmottagningar)

vårdcentraler (husläkarmottagningar)

psykiatriska öppenvårdsmottagningar för vuxna

rehabilitering

Om du skulle behöva mer specialiserad vård än vad närsjukvården kan erbjuda, kan du få remiss till andra specialister, tala med din läkare.

Husläkarjouren är ett komplement till vårdcentraler och akutsjukhus där du kan få hjälp med lättare akuta besvär snabbt och enkelt.

Har du svårt att komma till din vårdgivare kan du bli beviljad färdtjänst eller sjukresa. Beslutet grundar sig på ditt medicinska tillstånd, tala med din läkare

Vad kostar det?

Avgifter för dig över 18 år varierar beroende på vad du söker för vård. Högkostnadsskyddet för sjukvården i Stockholms läns landsting är 1 100 kronor. Det innebär att du inte ska betala mer än 1 100 kronor i patientavgifter under ett år.

Sök vård

Vi har samlat ihop allt utbud av vård och omsorg som finns i Norrtälje beroende på vilken målgrupp du tillhör. Under vuxna så hittar du all vård och omsorg för just din målgrupp. 

Akutvård

Akutvård är den vård du får när du hastigt blir allvarligt sjuk eller skadad. Lättare akuta tillstånd kan behandlas hos en närakut eller en vårdcentral. Allvarligare akuta tillstånd behandlas främst på ett akutsjukhus.

Planerad vård

Vård som du inte behöver omedelbart och du kan beställa tid i förväg kallas planerad vård. Det omfattar även behandlingar, till exempel operationer, och olika undersökningar, som röntgen.

Sluten vård

Om du läggs in på ett sjukhus kallas den sjukvård du får för sluten vård.

Öppen vård

Om du inte är inskriven på sjukhus utan bara får vård på en sjukvårdsmottagning kallas det öppen vård.

Specialistvård

Specialistläkarvård kan till exempel vara vård hos urolog, gynekolog eller öron-, näs- och halsspecialist. Specialisterna finns på akutsjukhusen, hos privatpraktiserande specialistläkare och ibland inom närsjukvården. Om du har en remiss från din husläkare går det ofta snabbare att få tid hos en specialist.

Fråga om råd

Har du frågor om sjukvården eller omsorgen i Norrtälje kommun kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom två timmar genom att logga in på Vårdguidens e-tjänst

Mina vårdkontakter.

Du kan också dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 08-320 100.

Målgrupp:Äldre

Relaterad information

Vill du lämna synpunkter på någon av de vård och omsorggivare vi har avtal med  inom Tiohundraprojektet? 

Synpunkter på TioHundraprojektet

Relaterad information