Funktionsnedsättning

Inom TioHundraprojektet erbjuder vi olika insatser till personer med funktionsnedsättning.

Inom TioHundraprojektet finns följande insatser för dig med funktionsnedsättning. Du måste själv ansöka om de insatser du har behov av. Det gör du hos någon av våra biståndshandläggare. Handläggarna gör sedan en prövning om nedsättningen är tillräckligt omfattande och varaktig.

När du fått ditt beslut görs en planering där du är med och påverkar hur insatsen ska utformas. Undantaget är dock Habiliteringen där du även kan ansöka direkt. 

Insatserna är:

 • Habilitering, råd  stöd och behandling för barn och vuxna
 • Avlösarservice
 • Boende barn
 • Boende vuxna
 • Boendestöd vuxna
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse och sommarkoloni för barn
 • Korttidstillsyn för barn över 12 år
 • Korttidsvistelse vuxna
 • Ledsagarservice
 • Personlig Assistans LASS/LSS

Utöver ovanstående insatser finns även annat stöd som kan behövas för att klara vardagen:

 • Arbetskonsulent
 • Bostadsanpassning 
 • Hjälpmedel
 • Färdtjänst 
 • Överförmyndare
Målgrupp:Äldre

Relaterad information

De insatser du kan söka regleras av olika lagar:

Du finner med all information du behöver under rubriken:

Det här har du rätt till inom omsorg

 

Har du en fråga om funktionsnedsättning?

Här får du veta vad som gäller om till exempel stöd och rättigheter, diagnoser och vart du kan vända dig.

1177 Vårdguiden kan du få svar på dina frågor om funktionsnedsättning. Du kan även ställa dina frågor anonymt där.

Relaterad information

TioHundrasprojektets egen policy framgår av vägledningarna vid handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) respektive Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vägledning Sol (Word)

Vägledning LSS (Word)

Ansökan om insatser enligt LSS

Ansökan om insatser enligt LSS

Vi ser helst att du ansöker via blanketten ovan.