Kvinnojour och mansjour

Kvinnojour

Kvinnojouren är en fristående organisation där kvinnor stödjer kvinnor som är eller har varit utsatta för psykisk eller fysisk misshandel, våldtäkt, incest etc.

Kvinnojouren kan vid behov förmedla och stödja kontakt med advokat, läkare, polis och socialtjänst. Vid akuta situationer kan kvinnojouren erbjuda övernattning till kvinnor och deras barn.
 
Adress:
Lundmansgatan 13 a, n.b
761 45 Norrtälje
Tel: 0176 192 19
 
 

Mansjouren i Stockholm

Mansjouren är en verksamhet som drivs av män. Verksamheten omfattar telefonjour, enskild rådgivning och samtalsgrupper. Den som önskar får vara anonym.
 
Adress:
Mansjouren, Hornsgatan 135
117 27 Stockholm
Telefon 08 30 30 20
Målgrupp:Äldre