Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)

Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) är en vårdform som skiljer sig från annan palliativ vård. SPSV är till för patienter i livets slutskede som behöver slutenvårdens resurser dygnet runt. Det är patienter som har en svår sjukdom som inte längre kan behandlas, och som på grund av sjukdom eller symtom behöver avancerad smärtlindring och omvårdnad inom slutenvården.

Du som bor i Norrtälje kommun och befinner dig i livets slutskede, och som av din läkare fått bedömningen att du behöver specialiserad palliativ sluten­vård har rätt att själv välja vårdgivare.

Hur går det till att välja vårdgivare?
Din läkare på sjukhuset eller inom öppenvården hjälper dig med det praktiska kring ditt val av vårdgivare. Det finns vårdgivare som godkänts för att ge specialiserad palliativ slutenvård på olika platser i länet. Din läkare hjälper dig att ta reda på vilka vårdgivare som har en ledig slutenvårdsplats just nu.

Vårdgivarna uppdaterar varje dag sin möjlighet att ta emot nya patienter. Du kan också ta råd och hjälp av närstå­ende när du gör ditt val. Den vårdgivare du väljer ska erbjuda dig en vårdplats inom ett dygn efter att din läkare har skickat över remissen. Om du inte kan eller vill välja finns det en särskilt turord­ning som avgör vilken vårdgivare du får.

Teambaserad vård med flera professioner
Specialiserad palliativ vård kan du få antingen i hemmet, inom ASiH (Avan­cerad Sjukvård i Hemmet), eller på slut­envårdsenheter som är specialiserade på palliativ vård. Du som patient väljer själv om du vill få slutenvård eller vård i hemmet genom ASiH. ASiH ges av team med tillgång till läkare och sjuksköter­skor dygnet runt, och som har resurser att ge palliativ vård till livets slut.  

Vård med värdighet
Utöver de medicinska insatserna har vårdgivarna ansvar för att vården ges
med största möjliga värdighet för dig och dina närstående. De ska främst erbjuda enkelrum för alla patienter. Vårdgivarna inom SPSV har också perso­nal med särskild kunskap om existentiel­la frågor och ska kunna ge närstående stöd i sorgearbetet inför, i samband med, och efter dödsfall.

 

Målgrupp:Äldre

Välj själv var du vill söka vård

I Norrtälje kommun har vi vårdval, det innebär att du kan välja välja fritt bland de utförare / mottagningar som finns presenterade under Vårdcentraler.

Ditt val