eHälsa i Norrtälje

eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att förbättra service och möjliggöra effektivare insatser inom vård och omsorg samt skapa trygghet för invånare, personal och beslutsfattare. Satsningen ingår som en del i Regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan.

Vad är eHälsa?

eHälsa etablerades av Socialdepartementet 2010 och syftar till att säkerställa rätt information till rätt person i rätt tid för medarbetare inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg och samtidigt möjliggöra delaktighet i vården för invånaren. eHälsa skapar förutsättningar för effektiv och kvalitetssäker vård och omsorg.
Kommunal eHälsa är ett program inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som arbetar med ett nationellt, kommunalt och privat perspektiv för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa – tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Arbetet sker tillsammans med de utsedda eHälsosamordnarna från samtliga läns- och regionsförbund. I Norrtälje kommun är Viveka Söderbärg Åhs eHälsosamordnare.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutade den 27 mars 2014

att påbörja processen med att övergå till digital teknik inom hemtjänsten vilket bland annat innefattar trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet.

att ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att göre en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna och för att ta fram en plan för långsiktig finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa.

Hela beslutet finns som pdf-dokument i rutan till höger.

 

Målgrupp:Barn och unga

Kontaktuppgifter

Viveka Söderbärg Åhs
eHälsosamordnare
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Tel: 0176 714 63, 070 21 33 495
viveka.soderbarg.ahs@norrtalje.se

Kerstin Stambert
Projektledare eHemtjänst Norrtälje
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Estunavägen 14
Tel: 0176 713 97
kerstin.stambert@norrtalje.se