Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

<

 Ledningsgruppen

 

Förbundsdirektör, Christian Foster
Telefon. 0176 715 17
E-post: Christian Foster
Avdelningschef biståndsavdelningen, Jim Salamon
Telefon. 0176 710 31
E-post:Jim Salamon
Tf. Avdelningschef administrativa avdelningen,  
Kerstin Söderquist
Telefon.0176 746 26
E-post: Kerstin Söderquist

Avdelningschef avdelningen för verksamhetsstyrning,
Henrik Hagblom
Telefon. 0176 719 76
E-post: Henrik Hagblom

 

Tf. Beställarchef,
Åsa Danielsson
Telefon. 0176 28 42 20
E-post: Åsa Danielsson

Biståndsavdelningen äldreomsorg

Vid frågor eller ansökningar om äldreomsorg kontakta mottagningsenheten via Kontaktcenter på telefon 0176 710 00, vardagar mellan 08.00-16.30. Lördag och söndag är mottagningsenheten stängd. Dag innan röd dag har mottagningsenheten öppet mellan 08.00-13.00.

Boendesamordnare - efter biståndsbeslut på särskilt boende

Boendesamordnare träffas säkrast på telefon mellan kl. 8.30-9.30

Susanne Skogberg Lundin
Telefon. 0176 717 01
E-post: Susanne Skoberg Lundin

Bostadsanpassning - handläggare
Else-Marie Pettersson
Telefon. 0176 713 84
E-post: Else-Marie Pettersson
Anna Norin
Telefon. 0176 746 34
E-post: Anna Norin
Handläggarna för LSS och socialpsykiatrin nås på telefon under telefontid kl. 8.30 - 9.30
Besöksadress: Rubingatan 2

LSS och socialpsykiatri

Vi frågor kontakta din handläggare eller enhetschef Fatmanur Dinler .

Enhetschef LSS och socialpsykiatri
Fatmanur Dinler
Telefon. 0176 714 49
E-post: Fatmanur Dinler

Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer med psykisk funktionsnedsättning

Elin Sandberg
Telefon. 0176 713 14
E-post: Elin Sandberg
Malin Sandell
Telefon. 0176 717 45
E-post: Malin Sandell


Handläggarna nås på telefon under telefontid kl. 8.30 - 9.30
Besöksadress: Rubingatan 2

LSS-handläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade barn, unga och vuxna.

Kontakta handläggaren utifrån ditt födelsedatum. Se datum i parenteserna nedan.

Lena Edvinsson (Födelsedatum: 3,11,12,13,14,15)
Telefon. 0176 2842 12
E-post: Lena Edvinsson

Luisa Ascencio (Födelsedatum: 5,21,22,23,24,25)
Telefon. 0176 746 39
E-post: Luisa Ascencio

Birthe Pereira Nielsen (Födelsedatum: 6,7,8,9,10)
Telefon. 0176 747 57
E-post: Birthe Pereira Nielsen

Ann-Sofi Koskitalo (Födelsedatum: 1,2,31)
Telefon. 0176 746 15
E-post: Ann-Sofi Koskitalo

Åsa Leideborg (Födelsedatum:4,26,27,28,29,30)
Telefon. 0176 717 30
E-post: Åsa Leideborg
Lena Gille (Födelsedatum: 16,17,18,19,20)
Telefon. 0176 717 79
E-post: Lena Gille

Enhetschef LSS och socialpsykiatri

Fatmanur Dinler
Telefon. 0176 714 49
E-post: Fatmanur Dinler

Boendesamordnare LSS och socialpsykiatrin

Maria Hellström
Telefon. 0176 71753
E-post: Maria Hellström


Färdtjänsthandläggare
Handläggarna nås på telefon under telefontid kl. 8.30 - 9.30

Sanna Gustafsson
Telefon. 0176 717 66
E-post: Sanna Gustafsson

Therese Turesson
Telefon. 0176 710 34
E-post: Therese Turesson

 

Arbetskonsulent
Bengt Wedin
Telefon. 0176 717 32
E-post: Bengt Wedin


Administrativa avdelningen

Frivilligsamordnare Roslagsmodellen, Monica Henriksson
Besök: Gustavsvägen 9 Hallstavik
Telefon: 0175 257 02
Mobil: 070 544 69 63
E-post: Monica Henriksson
Registrator och Chefssekreterare, Monica Häggkvist
Telefon: 0176 713 25
E-post: Monica Häggkvist
Tillförordnad handikappkonsulent, vakant
Telefon: 0176 710 00
Enhetschef anhörigstöd, Kerstin Söderquist
Telefon: 0176 746 26
E-post: Kerstin Söderquist

Personligt ombud,
Besök: Rubingatan 2
Telefon: 0176 185 15
Fax: 0176 185 18
E-post: Personligt ombud

Verksamhetschef LSS egen regi, Tuija Fehrm
Telefon. 0176 32 74 79
E-post: Tuija Fehrm

Kommunikationsstrateg, Frida Öhlin
Telefon. 0176 713 22
E-post: Frida Öhlin

Beställaravdelningen

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, Iréne Johansson
Telefon. 0176 712 20
E-post: Iréne Johansson
Medicinskt Ansvarig Rehabilitering/
Strategisk kvalitetsutvecklare
, Margareta Oswald
Telefon. 0176 28 41 20
E-post: Margareta Oswald
Strategisk kvalitetsutvecklare, Iréne Lindström
Telefon. 0176 747 74
E-post: Iréne Lindström
Strategisk kvalitetsutvecklare, Viveka Söderbärg-Åhs
Telefon. 0176 714 63
E-post: Viveka Söderbärg-Åhs

Strategisk kvalitetsutvecklare, Maria Sedell
Telefon. 0176 710 30
E-post: Maria Sedell

Strategisk kvalitetsutvecklare, Mona Larsson
Telefon. 0176 715 70
E-post: Mona Larsson
Strategisk kvalitetsutvecklare, Marie-Louise Rönnbäck
Telefon. 0176 711 94
E-post: Marie-Louise Rönnbäck
Strategisk kvalitetsutvecklare, Johanna Eriksson
Telefon. 0176 284 201
E-post: Johanna Eriksson

Strategisk kvalitetsutvecklare, Stefan Helmér
Telefon. 0176 714 85
E-post: Stefan Helmér

Projektledare eHemtjänst, handläggare, Kerstin Stambert
Telefon. 0176 713 97
E-post: Kerstin Stambert

Avdelningen för verksamhetsstyrning

Avgiftshandläggare, Karin Andersson
Telefon. 0176 714 07
E-post: Karin Andersson
Avgiftshandläggare, Leif Karlsson
Telefon. 0176 711 98
E-post: Leif Karlsson
Avgiftshandläggare, Caroline Tärnholm
Telefon. 0176 710 51
E-post: Caroline Tärnholm
Systemförvaltare, Heidi Andersson
Telefon. 0176 717 62
E-post: Heidi Andersson

Systemförvaltare, Lena Norling
Telefon. 0176 713 15
E-post: Lena Norling

Kontakt

Monica Häggkvist

tel. 0176 713 25

e-post: Monica Häggkvist

e-post: registrator

Relaterad information

Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje

Besöksadress: Rubingatan 2
Box: 801
761 28 Norrtälje

 

Kontaktcenter: 0176 710 00
Fax: 0176 710 55
 

Kontaktcenter har öppet:
Måndag - onsdag 08-16.30
Torsdag 09-19.00
Fredag 08-16.30