Om TioHundra
 

Om webbplatsen

Så är webbplatsen uppbyggd
Webbplatsen är uppbyggd efter besökarnas vanligaste behov: att få information om den vård eller omsorg du letar efter, att hitta adresser och telefonnummer, att få information om hur Sjukvårds- och omsorgsnämnden och Sjukvårds- och omsorgskontoret drivs etc.

Webbplatsen har tre huvudavdelningar:

Barn & unga – för dig som är upp till 18 år

Vuxna – för dig som är mellan 18 och 65 år

Äldre – för dig som är över 65 år

Att hitta på webbplatsen

På webbplatsen kan du också välja andra vägar in till informationen:

Sök

A till Ö

Webbkartan

Standarder

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. För innehållet använder vi XHTML 1.0 Transitional och presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1. Vår strävan är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Webbplatsen visas bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder.

Cookies

Tiohundraprojektet.se använder bara så kallade sessioncookies som sparas tillfälligt och aldrig förs över till hårddisken.

Allmänna villkor

Du får hämta material från webbplatsen för personligt, ickekommersiellt bruk. Detta förutsätter dock att du behåller all information om copyright och annan äganderätt som hör till materialet.

Vi prioriterar skyddet av den information du ger till oss och följer de lagar och regler som finns. Personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress som skickas till oss behandlas i enlighet med svensk lagstiftning gällande personuppgifter och Internet (personuppgiftslagen SFS 1998:204 samt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389).

Ansvariga

tiohundraprojektet.se drivs av Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje som är en del av en organisation som har ansvaret för hälsa, sjukvård och omsorg för boende i Norrtälje kommun.

Ansvarig utgivare

Tf. Förbundsdirektör Sören Fredriksson
E-post: Sören Fredriksson

Webbansvarig Frida Öhlin
E-post: Frida Öhlin

Lämna synpunkter

Denna webbplats lanserades i april 2012. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tiohundraprojektet.se och dina synpunkter är viktiga för oss.
Du kan lämna kommentarer och ställa frågor till oss i vårt synpunktsformulär.

Lämna synpunkter på webbplatsen här