Tiohundraprojektet.se

MAS och MAR

MAS och MAR samarbetar kring riktlinjer och kvalitetsarbete i syfte att stärka patientsäkerheten. De främjar också arbete med evidensbaserade metoder, det vill säga vetenskapligt förankrade vård- och omsorgsmetoder. Arbetet sker på uppdrag av TioHundranämnden och regleras av hälso- och sjukvårdslagen samt av Socialstyrelsens författningssamling.

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS är en särskilt anställd sjuksköterska som har ett tillsynsuppdrag för att säkra god kvalitet och säker vård inom äldreboende, boende för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvården.

MAS samverkar med verksamhetschefer, sjukvårds- och omvårdnadspersonal samt med förvaltningstjänstemän och politiker i frågor som rör hälso- och sjukvård.

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering

MAR har samma funktion som MAS, men fokuserar på rehabiliteringsfrågorna.