Tiohundraprojektet.se

Vårdval TioHundra

husläkare, basal hemsjukvård, barnavårdcentraler, logopedi och fotsjukvård

Den 1 november 2010 införde TioHundranämnden Vårdval TioHundra inom primärvården i Norrtälje kommun. Är ni intresserade av att få veta mer eller ansöka om auktorisation kan ni läsa mer på uppdragsguidens webbplats. 


De vårdområden som omfattas av detta vårdval är husläkarverksamhet samt läkarinsatser inom basal hemsjukvård, barnavårdscentraler, logopedi och fotsjukvård.

För de utförare som är auktoriserade gäller kraven i respektive vårdområdes regelbok. De finns tillgängliga på Uppdragsguidens webbplats, där all information för auktoriserade utförare och utförare som önskar ansöka om auktorisering finns samlad.

De regelböcker som gäller är de som finns på Uppdragsguiden. De som kan finnas tillgängliga på andra webbplatser kan vara tidigare versioner och gäller således inte.

Vårdval TioHundra på www.uppdragsguiden.se

Ansökningar om auktorisering skickas eller lämnas till registratorn på TioHundraförvaltningen. Adress finns på ansökningsblanketten.

Ansökan om auktorisering

All information finns på Uppdragsguiden

För de utförare som är auktoriserade gäller kraven i respektive vårdområdes regelbok. De finns tillgängliga på Uppdragsguidens webbplats, där all information för auktoriserade utförare och utförare som önskar ansöka om auktorisering finns samlad.

 

De regelböcker som gäller är de som finns på Uppdragsguiden. De som kan finnas tillgängliga på andra webbplatser kan vara tidigare versioner och gäller således inte.

 

Vårdval TioHundra på www.uppdragsguiden.se

 

Ansökningar om auktorisering skickas eller lämnas till registratorn på TioHundraförvaltningen. Adress finns på ansökningsblanketten.

 

Ansökan om auktorisering