Tiohundraprojektet.se

Kundval

hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering

TioHundranämnden beslutade den 15 februari 2008 om verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för äldre i Norrtälje kommun 2008-2010, den så kallade äldreplanen.

 

I äldreplanen betonas individens möjlighet att påverka vilken typ av insats och vilken tid på dygnet som insatsen är efterfrågad och att dessa aspekter prioriteras före vilket företag som utför insatsen.

 

Med äldreplanen som grund fick TioHundranämnden uppdrag från kommunfullmäktige och kundval enligt lagen om valfrihetssystem (Lov) infördes i Norrtälje från den 1 september 2009.

Bli utförare

För att bli utförare inom kundvalet i Norrtälje kommun krävs att intresserade företag lämnar in en ansökan enligt de allmänna villkor som antagits av TioHundranämnden. De allmänna villkoren innehåller krav och riktlinjer som de företag som vill bli utförare inom kundvalet måste leva upp till.

 

Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av TioHundranämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem. Kunderna erbjuds möjligheten att välja mellan olika utförare. För den kund som inte önskar eller kan välja finns ickevalsalternativ enligt en turordningslista.

Ansökan

Ansökningshandlingar finns på kammarkollegiets hemsida. Alla kommuner och landsting som ska införa eller har infört kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) är skyldiga att annonsera på kammarkollegiets hemsida. Kammarkollegiet har i sin tur samlat alla annonser på en egen hemsida med namnet Valfrihetswebben.

Ansökan är inte tidsbunden utan kan göras och lämnas in när som helst.

Allmänna villkor med bilagor finns tillgängligt till höger på den här sidan och på den nationella webbplatsen som kammarkollegiet ansvarar för.