Tiohundraprojektet.se

Tiohundrasamarbetet

Norrtälje är värdkommun för det unika Tiohundrasamarbetet med Stockholms läns landsting inom hälso- och sjukvård och och omsorg.

Projektet startade i januari 2006 och skulle löpa över fem år. Det blev efter detta förlängt till 2015.

 

TioHundraprojektet bildades den 1 januari 2006 som ett femårigt projekt, av de båda huvudmännen Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Den gemensamma Sjukvårds- och omsorgsnämnden, bestående av politiker från kommun och landsting, fick ansvaret för att utveckla den samlade vården och omsorgen i kommunen med utgångspunkt från medborgarnas behov. 

 

Sjukvårds- och omsorgsnämnden är därmed en helt unik organisation i landet när det gäller att beställa uppdrag som, oavsett vård- och omsorgsgivare, skapar bättre hälso- och sjukvård och omsorg.

 

Verksamheten inom TioHundrasamarbetet är uppdelad i nämnd och kontor som är en beställarorganisation och ingår i Norrtälje kommuns organisation. Kommunen är också värdkommun för projektet. Alla vård- och omsorgsgivare är producerande enheter inom TioHundrasamarbetet.

 

Inom projektet bedrivs ett kultur- och attitydarbete där utmaningen är att få två huvudmän som inte talar samma språk och som inte är vana att äga verksamhet tillsammans att utvecklas. Några viktiga portalbegrepp är att ingen ska falla mellan stolarna på sin resa genom vården och omsorgen.  

 

Under de första fem åren har två utvärderingar genomförts. Den första genomfördes 2007 av SKL ”TioHundra – kommun  och landsting i samma båt”. Den andra är en utvärdering av Öhrlings PWC från 2009 ”TioHundra – någonting har hänt”. Utvärderingarna visar positiva resultat framför allt när det gäller äldrevården, psykiatrin och rehabiliteringen. Under år 2011 beställde  huvudmännen ytterligare en slut utvärdering av TioHundraprojektet som utgjorde en grund för beslut om fortsatt organisation av hälsa, sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.